Novosti

22.8.2014.

Objava ponovne javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Jurasi

       Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine br. 153/13.), članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( Narodne novine, broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11.,50/12., 55/12., 80/13.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/14-01/8, URBROJ: 2144/04-01-14-10 od 19. kolovoza 2014. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

 o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja  građevinskog područja naselja Jurasi

   

  1.Objavljuje se ponovna javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA  GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA JURASI.

      2.Prijedlog Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Jurasi, kojeg je izradila tvrtka JURCON PROJEKT d.o.o. Zagreb, Gotalovečka 14/a, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom dana 19. kolovoza  2014. godine.

      3 Ponovna  javna  rasprava  održati  će  se  u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 01. rujna 2014. godine do 30. rujna 2014. godine 2014. godine.

 

    ... ostale detalje Druge ponovne javne rasprave možete pogledati u privitku gdje se nalazi cjelokupni tekst objave.

Kalendar događanja