Novosti

24.1.2015.

Odluka o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Suha marina Plomin

               Na temelju članka  82. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji (''Narodne Novine'' br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12.,  55/12., 80/13.) Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

 O B A V I J E S T

o donošenju

Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi

 Urbanističkog plana uređenja Suha marina Plomin

            

             Općinsko vijeće Općine Kršan na sjednici održanoj 22. siječnja 2015. godine donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Suha marina Plomin (Službeno glasilo Općine Kršan br. 03/12.).

             Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Suha marina Plomin objavljena je u Službenom glasilu Općine Kršan broj 02/15.

         Detaljne informacije o navedenoj odluci mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr.

Kalendar događanja