Novosti

8.3.2016.

Obavijest o Izradi Urbanističkog plana uređenja Klavar

        Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne Novine'' br. 153/13) Općina Kršan, putem Jedinstvenog upravnog odjela,Odsjeka za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, objavljuje:

                                                       O B A V I J E S T

o Izradi

        Urbanističkog plana uređenja Klavar                

              

     Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Klavar (Službeno glasilo Općine Kršan br. 02/16.) započela je izrada Urbanističkog plana uređenja Klavar.    Detaljne informacije o tijeku izrade Urbanističkog plana uređenja Klavar mogu se dobiti u Općini Kršan, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove Blaškovići 12, Kršan, na telefon: 052/378 222 i na mrežnoj stranici Općine Kršan na web adresi: www.krsan.hr.

Kalendar događanja