Novosti

3.6.2009.

Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 01.06.2009.

Foto vijesti

Općinsko poglavarstvo Općine Kršan odabralo je najpovoljniju ponudu tvrtke  ''CESTA'' d.o.o. Pula  za asfaltiranje lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Općine Kršan za 2009. god nakon provedenog otvorenog postupaka javne nabave.

Općinsko poglavarstvo Općine Kršan prihvatilo je ponude  društva ''CESTA'' d.o.o. Pula za sanaciju nerazvrstanog puta Žgaljardići – Zankovci – Potpićan, te  sanaciju nerazvrstanog puta Grobnik - Potpićan koji se proteže na području Općine Kršan i Pićan te će Općine zajedno sufinancirat troškove sanacije ovog puta.

Općina Kršan sufinancirat će također nabavku materijala  za popravak poljoprivrednih putova u Čepićkom polju na području Ausberga i Opatije,  a koje radove će poljoprivrednici  sami izvesti, dok će se za glavne  putove u Čepičkom polju izraditi troškovnik radi njihove sanacije prema zahtjevu PZ «Čepić polje» Kršan.  

Općina Kršan pristupit će i izvođenju radova  na izgradnji parkirališta na groblju Letaj prema ponudi   društva ''CESTA'' d.o.o. Pula za izvođenje istih radova, te izvođenju radova na izradi  željezne ograde na zidu oko spomenika u Šušnjevici prema ponudi društva ''VLADIMIR GORTAN'' d.d. Pazin.

Općinsko poglavarstvo prihvatilo je zamolbu društva ''ŠETIĆ'' d.o.o. Labin za odobravanjem produljenja roka na izgradnji potpornog zida Plomin Stari Grad zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i zbog pojave podzemnih voda na dijelu trase.

Također je Općinsko poglavarstvo utvrdilo potrebu izrade troškovnika od strane općinskih službi za sanaciju općinskih stanova u Potpićnu prema pojedinačnih zahtjevima trojice stanara.

Općinsko poglavarstvo Općine Kršan odobrilo je djelomično sufinanciranje tradicionalnog druženja mještana koji se održavaju u Boljevićima,   Jasenoviku, Šušnjevici. Također će sufinancirati  organizaciju  sedme po redu  pučke fešte ČEPLJONSKI KUP 2009. u organizaciji Udruge mladih Čepić i  manifestaciju ''DANI ISTARSKOG ZVONČIĆA'' u organizaciji Udruge za grad Plomin i Turističke zajednice Općine Kršan.

Općina Kršan sufinancirat će nabavku knjiga za odlične učenike  8. razreda Osnovne škole «Ivan Goran Kovačić» Čepić, te  troškova izleta - posjet u ZOO Zagreb, polaznika Dječjeg vrtića ''PJERINA VERBANAC'' Labin, PO Potpićan, s prebivalištem na području Općine Kršan.

Općina Kršan sufinancirat će nabavku stolica za tribine uz boćalište  Boćarskog kluba ''KRŠAN'' .

Na sjednici je razmatranje problematike odvoženja komunalnog otpada sa trajektnog pristaništa Brestova te će se Lučkoj upravi Rabac i KP «1. maj Labin» Labin uputiti dopis da hitno riješe ovu problematiku radi nadolazeće turističke sezone, a poučeni negativnim iskustvima prijašnjih godina.

Na sjednici je razmatran dopisa Hrvatskih pošta Pazin vezano uz rad poštanskog ureda Kršan, te  se ne prihvaća njihovo očitovanje, već će se od  istih ponovo zatražiti uvođenje cjelodnevnog radnog vremena u cilju omogućavanja svakodnevne komunikacije i djelovanja stanovništva, privrednih  subjekata koji gravitiraju ovom području  i same Općine  Kršan.

Na sjednici je također  razmatrana problematika odvodnje oborinske vode u Plomin Luci, uređenje centra naselja Čepić,  preuzimanje prostorija  arhive u Potpićnu, te sanaciju odvodnje oborinske vode u naselju Veljaki.

Društvu ''VODOVOD LABIN'' d.o.o. Labin  odobreno je  povećanje iznosa troškovnika za izgradnju vodovodnog ogranka Baraki zbog promjena  cijena materijala na tržištu.

Uredu ovlaštenog ing. geodezije Branimir Fable Labin dodjeljena je izrada elaborata za uspostavu puta u od Motela Plomin prema Jurasima .

Dvjema obitelji odobrena je  financijska pomoć zbog teške materijalne situacije i za  uređenje stambenog objekta za potrebe stanovanja  osobe s posebnim potrebama.

 

Kalendar događanja