Novosti

17.7.2009.

Izvješće s konstiturajuće sjednice, te 1. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan

Foto vijesti

 Dana 20. lipnja 2009. godine na konstituirajućoj sjednici, Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je sljedeće akte:

             - Odluku o izboru Mandatnog povjerenstva, u koje se biraju: Serđo Vozila za predsjednika i Tomy Prusić i Boris Rogić za članove,

             -  Rješenje o verifikaciji mandata članova Općinskog vijeća Općine Kršan, kojim se verificira mandat u trajanju od četiri godine članovima Općinskog vijeća Općine Kršan kako slijedi:

1.            SERĐO VOZILA

2.            NEVENKA KRANJČEVIĆ

3.            BRUNO DONADIĆ

4.            ZDRAVKO VIDAK

5.            BORIS BABIĆ

6.            TOMY PRUSIĆ

7.            BORIS ROGIĆ

8.            NEVIJA TIRELI

9.            HUSKIĆ ESAD

10.        KLAUDIJO LAZARIĆ

11.        RABAR SLAVKO

12.        MATILDA ILIĆ

13.        EĐEO BRENČIĆ

14.        SILVANO URAVIĆ

15.        ŠEMSO MUJIĆ

-         Odluku o izboru Komisije za izbor i imenovanja, u koju se biraju: Bruno Donadić za predsjednika i Zdravko Vidak i Nevija Tireli za članove,

 

Dana 02. srpnja 2009. godine u nastavku konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan donijeti su sljedeći akti:

-         Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Kršan, kojim se za predsjednika Općinskog vijeća Općine Kršan  izabire Zdravko Vidak,

-         Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kršan, kojim se za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kršan  izabire Klaudijo Lazarić

-         Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kršan, kojim se za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kršan  izabire Silvano Uravić.

 

Dana 13. srpnja 2009. godine održana je 1. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan na kojoj su donijeta sljedeća rješenja:

-         Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Kršan, kojim se bira Vlado Peršić za načelnika, Boris Rogić za zamjenika načelnika, te Mauricio Strel, Darko Vitasović, Glorija Fable, Anton Lipnik, Zdravko Vidak, Helena Vlačić i Moreno Gobo za članove,

      -         Rješenje o izboru i imenovanju Komisije za statut, poslovnik i zakonodavstvo, kojim se biraju: Klaudijo Lazarić za predsjednika, te Bruno Donadić, Serđo Vozila, Nevija Tireli i Matilda Ilić za članove.

 

Kalendar događanja