Novosti

18.9.2009.

Izvješće sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 08. rujna 2009. godine

Foto vijesti

 

Na sjednici je prisustvovalo  14  od ukupno 15 vijećnika.

Donijeti su sljedeći akti:

 1. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kršan,

Donošenjem novog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan nastavljen je postupak usklađivanja postojećih akata sa Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, poglavito u dijelu izmjene izvršne vlasti,  a sve u cilju uspješnog rada i donošenja odluka i akata iz djelokruga rada predstavničkog tijela.

2.  Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Kršan,

Nova Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Kršan također je usklađena sa Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te sa Izmjenama i dopunama  Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Za provođenje Odluke imenovana je Komisija za provođenje natječaja za prodaju nekretnina

3. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se na području Općine Kršan mogu obavljati temeljem pisanog ugovora,

Osnov donošenja ove Odluke su također Izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,  te  Izmjene i dopune  Zakona o komunalnom gospodarstvu.

 4. Odluka o osnivanju i imenovanju Komisija za provođenje natječaja za prodaju nekretnina.

u Komisiju su imenovani:

- Zdravko Vidak – za predsjednika,

- Šemso Mujić – za člana,

- Tomy Prusić – za člana.

Komisija se ovlašćuje za poduzimanje svih pripremnih radnji u postupku koji prethodi donošenju Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kršan.

 5. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora  za financije i proračun.

U Odbor su imenovani:

- Bruno Donadić – za predsjednika,

- Silvano Uravić – za člana,

- Nevija Tireli – za člana.

Odbor za financije i proračun raspravlja po pitanjima općinskog proračuna, zaključnog računa, o potrebama financiranja kroz proračun, o poreznoj politici, pristojbama i dr. pitanjima iz oblasti financiranja i imovinsko – pravnih pitanja iz nadležnosti Općinskog vijeća.

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

 

Kalendar događanja