Novosti

18.9.2009.

Izvješće sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 16. rujna 2009. godine

Foto vijesti

Na sjednici je prisustvovalo  svih 15 vijećnika.

Primljena je na znanje informacija općinskog načelnika o Zapisniku o  primopredaji dužnosti općinskog načelnika od 04. lipnja 2009. godine.

Osim navedenog  prihvaćeno  je   Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2009. godine.

Proračun Općine Kršan za 2009. godinu donesen je 12.12.2009.godine, a prihodi i primici planirani su u visini 33.826.800,00 kn. U razdoblju od 01.01.  do 30.06.2009. godine nije bilo izmjena i dopuna Proračuna, a u navedenom izvještajnom razdoblju  Općina Kršan ostvarila je ukupan prihod u visini od 9.859.461,00 kn  ili 29  % plana dok su rashodi i izdaci iznosili 11.349.984,60 kn ili 30 % plana.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

Kalendar događanja