Novosti

 • Foto vijesti

  24.6.2022.

  Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Javnih priznanja Općine Kršan – izbor Počasnog građanina i za dodjelu Godišnje Nagrade Općine Kršan

   

  Obavještavaju se potencijalni podnositelji prijedloga da se raspisuje

   

   Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Javnih priznanja Općine Kršan – izbor Počasnog građanina i za dodjelu Godišnje Nagrade Općine Kršan

   

  Godišnja nagrada Općine Kršan javno je priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama – građanima Republike Hrvatske ili druge države, za izuzetna postignuća i doprinos od osobitog značaja za Općinu Kršan.

             Kao Počasni građanin Općine Kršan može se odabrati osobu – građanina Republike Hrvatske ili druge države koja je osobito zaslužna za napredak i promociju ugleda Općine Kršan u Republici Hrvatskoj i izvan granica Republike Hrvatske.

             Prijedlog za proglašenje osobe za Počasnog građanina i za dodjelu Godišnje nagrade Općine Kršan mogu dati:

   ·        Najmanje petorica (1/3) vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan

  ·         Radna tijela Općinskog vijeća

  ·         Općinski načelnik Općine Kršan

  ·         Mjesni odbori

  ·         Poduzeća i drugi gospodarski subjekti

  ·         Ustanove i organizacije

  ·     Državni organi, političke i druge društvene organizacije, te udruženja građana, odnosno sve registrirane Udruge s područja Općine Kršan.

  Prijedlozi trebaju biti obrazloženi, a po potrebi popraćeni određenom dokumentacijom radi valjanog odlučivanja, te podneseni u roku 7 dana od dana upućivanja, odnosno do 01. srpnja 2022.g. – objave Javnog poziva ovlaštenog predlagačima.

  Prijedlozi se dostavljaju u pismenoj formi Komisiji za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan. Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Kršan donosi Općinsko vijeće na prijedlog Komisije. Javna priznanja uručiti će Općinski načelnik na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom Dana Općine Kršan.

   

  OPĆINA KRŠAN, KOMISIJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE KRŠAN

 • Foto vijesti

  21.6.2022.

  Objava Odluke o konačnoj rang listi

   

  Objavljujemo Odluku o konačnoj rang listi o upisima djece u pedagošku 2022.2023. godinuu u Dječji vrtić Kockica Kršan.

   

 • 20.6.2022.

  Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Kršan

   

  Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15) Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan, objavljuje savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Kršan.

  Savjetovanje u trajanju od petnaest (15) dana je otvoreno od 21. 6. 2021. do 5. 7. 2022. godine.

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objaviti će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

 • 20.6.2022.

  Objava III. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2022. godinu.

   

   Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu.

   

Arhiva: |<12 3 4 5 6 7 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja