Novosti

 • 30.7.2021.

  Obavijest o dezinsekciji komaraca

  Zbog povećanog broja komaraca na području OPĆINE KRŠAN provoditi će se suzbijanje komaraca postupkom zamagljivanja: u kasnim večernjim satima dana 04. kolovoza, odnosno u ranim jutarnjim satima dana 05. kolovoza 2021. godine.

   

  U privitku se nalazi Obavijest o dezinsekciji komaraca.

 • Foto vijesti

  28.7.2021.

  Vino i gitare Plomin 30.7.

  Udruga vinara Trs sa labinštine u suradnji sa Turističkom zajednicom općine Kršan ovaj petak 30.7. sa početkom u 20 sati organizira drugo izdanje eventa „Vino i gitare“ koje će se održati na Lombardi u starom gradu Plominu. Vinari sa labinštine ponudit će asortiman svojih vina, a cijena degustacijske čaše iznosi 50,00 kuna. Za dobru atmosferu pobrinut će se akustični trio „No name“ iz Poreča uz medijsko pokroviteljstvo Radio Istre i Radio Labina . Event će se održati uz poštivanje svih epidemioloških mjera i preporuka Stožera civilne zaštite.

   

  Vidimo se ovog petka u 20 sati u Plominu na Lombardi.

 • Foto vijesti

  28.7.2021.

  Veliko priznanje za našu Općinu!

  Temeljem članka 27. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Župan Istarske županije, dana 16. srpnja 2021. godine, donio je odluku o osnivanju i imenovanju članova Partnerskog vijeća Istarske županije. Partnersko vijeće osniva se u svrhu sudjelovanja u izradi i provedbi Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine, utvrđivanja razvojnih prioriteta, predlaganja strateških projekata od značaja za razvoj Istarske županije, praćenja i vrednovanja njihove provedbe te obavljanja drugih poslova sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima.To je odlukom u sastav Partnerskog vijeća ujedno imenovan i načelnik Općine Kršan Roman Carić. To je posebno priznanje Općini Kršan koja ovime potvrđuje svoj status u Istarskoj županiji i svoju važnost u regionalnom razvoju.

   

  Načelnik Općine Kršan imenovan u sastav Partnerskog vijeća Istarske županije! Župan Istarske županije osnovao je Partnersko vijeće u svrhu sudjelovanja u izradi i provedbi Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine, utvrđivanja razvojnih prioriteta, predlaganja strateških projekata od značaja za razvoj Istarske županije, praćenja i vrednovanja njihove provedbe te obavljanja drugih poslova sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima. To je posebno priznanje Općini Kršan koja ovime potvrđuje svoj status u Istarskoj županiji i svoju važnost u regionalnom razvoju, te je ujedno i jedna od ukupno tri Općina koje su ušle u sastav Partnerskog vijeća!

 • 27.7.2021.

  Obavijest

  Temeljem čl. 7. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 4/21) i Odluke KLASA: 406-01/21-02/12, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 27. srpnja 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave - nabava radova – arheoloških istraživanja na području feudalne rezidencije srednjovjekovnog kaštela Kožljak, Poziv za dostavu ponuda uputio je slijedećim osobama:

   

  1. Arheološki muzej Istre u Puli, Carrarina ulica 3, 52 100 Pula

  2. Hrvatski restauratorski zavod, N. Grškovića 23, 10 000 Zagreb

  3. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet, Odsjek za arheologiju, I.M. Ronjgova 1

  52 100 Pula

Arhiva: |<12 3 4 5 6 7 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja