Novosti

 • 22.10.2021.

  Obavijest o dostavi Poziva za dostavu ponuda, za dobavu i postavljanje inox ograde na lokaciji 1, 2 i 3 na šetnici u Plomin Luci – I faza

      

  O B A V I J E S T

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 4/21) i Odluke KLASA: 406-01/21-02/19, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 21. listopada 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za dobavu i postavljanje inox ograde na lokaciji 1, 2 i 3 na šetnici u Plomin Luci – I faza, dana 21. listopada 2021. uputio je Poziv za dostavu ponuda sljedećim osobama:

   

  1.    AMBIENTALNI DEKOR j.d.o.o., Lazarići 5, 52232 Kršan,

  2.    BRACOM d.o.o., Šumber 28, 52231 Nedešćina,

  3.    BRAVARIJA BELIN, vl. Dalibor Kiršić, Jurazini 20, 52231 Nedešćina, 

    
 • Foto vijesti

  19.10.2021.

  Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Općine Kršan za 2022. godinu.

      

  Općina Kršan poziva sve zainteresirane osobe za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Općine Kršan za iduću, 2022. godinu. Cilj prikupljanja prijedloga je bolje upoznavanje potreba žitelja Općine Kršan, ali i bolje upoznavanje interesa lokalne zajednice. Isto tako, cilj je povećati suradnju s žiteljima Općine Kršan te imati što bolju otvorenost i transparentnost u procesu izrade Proračuna Općine Kršan.

  Prijedlog se može dostaviti najkasnije do 31. listopada 2021. i to putem:

  ·         e-maila opcina-krsan@pu.t-com.hr,

  ·         na adresu: Općina Kršan, Blaškovići 12, p.p.2, 52232 Kršan,

  ·         ili osobnom predajom prijedloga u Općinu Kršan.

   

  Na prijedloge se neće pismenim putem povratno odgovarati.

  Obrazac možete preuzeti u privitku.

   

 • 18.10.2021.

  Obavijest o dostavi Poziva za dostavu ponuda, izvođenje građevinskih radova na izvedbi stabilizacijskih zidova i vertikalnih komunikacija na šetnici Plomin Luka – I faza

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 4/21) i Odluke KLASA: 406-01/21-02/18, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 18. listopada 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave izvođenje građevinskih radova na izvedbi stabilizacijskih zidova i vertikalnih komunikacija na šetnici Plomin Luka – I faza, Poziv za dostavu ponuda uputio je slijedećim osobama:

  1. Obrt za iskope i održavanje javnih površina „CARIĆ COP“, vl. Elvin Carić, OIB: 00671558690, Čambarelići 3/2, 52 232 Kršan, putem e-mail-a: cariccop@gmail.com ,

  2. „AGRO ZELENI d.o.o“, OIB: 18856389411, Polje Čepić, Deželići 8, 52 232 Kršan, putem e-mail-a: v.jurman@bina-istra.com ,

  3. „DE CONTE d.o.o.“, OIB: 57160528400, Pulska 2, 52 220 Labin, putem e-mail-a: info@deconte.hr

 • 18.10.2021.

  Objava IX. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu.

   

   

  Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje IX. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu.
Arhiva: |<<1112 13 14 15 16 17 18 19 20> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja