Novosti

 • Foto vijesti

  25.11.2021.

  Objava Konačne Odluke o dodjeli stipendija u šk./stud. 2021. / 2022.g.

   

   

  Poštovani učenici, poštovani studenti,

   

  dana 25. studenoga 2021. objavljujemo konačnu Odluku o dodjeli stipendija u školskoj/studijskoj 2021./2022. godini za nove stipendiste Općine Kršan.

   

  Općinski načelnik poziva nove stipendiste Općine Kršan da se dana 03. prosinca 2021. u 15 sati odazovu potpisivanju Ugovora o stipendiranju uz pridržavanje mjera zaštite Stožera civilne zaštite RH.

   

  Postojeće korisnike općinskih stipendija, kojima je zahtjev za nastavak stipendiranja uredan i u skladu s Pravilnikom o stipendiranju Općine Kršan, obavještavamo da će se isplate stipendija izvršiti tijekom studenoga.

   

  Novim stipendistima Općine Kršan isplate će se izvršiti tijekom prosinca, odnosno nakon potpisivanja ugovora s Općinom Kršan.

   

  Novim i starim stipendistima s područja općine Kršan želimo puno uspjeha u novoj školskoj/ studijskoj  2021./2022. godini.

 • 25.11.2021.

  Objava Poziva za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

   

  Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan, Odsjek za općinsku samoupravu, upravu, opće i pravne poslove, na radno mjesto Administrativni tajnik/ca, na određeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, objavljuje Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, koji se nalazi u privitku.

   

 • 19.11.2021.

  Savjetovanje s javnošću o NACRTU Prijedloga II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2021.godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

   

  Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan objavljuje savjetovanje s javnošću o NACRT Prijedloga II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.

            Savjetovanje je otvoreno od 19. studeni do 26. studeni 2021. godine.

  NAPOMENA: Nakon  završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe, te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

 • 19.11.2021.

  Obavijesto objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete – redovno održavanje javne rasvjete, na području Općine Kršan

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-01/21-02/21, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 17. studeni 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 19. studeni 2021. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje javne rasvjete – redovno održavanje javne rasvjete, na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

   1. Društvu OMNITECH SYSTEMS d.o.o. Labin, Rudarska 7, 52220 Labin,

  2. Društvu EL.C.ELECTRON d.o.o., Pristav 38, 52232 Kršan,   

  3. Društvu TECMON d.o.o., Kršan 44A, 52232 Kršan

Arhiva: |<<1 23 4 5 6 7 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja