Novosti

 • 6.7.2022.

  Objava IV. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2022. g.

   

   Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu.

 • Foto vijesti

  4.7.2022.

  Općini Kršan odobreno 450.000,00 kn za program zaštite kulturnih dobara

  Na "Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu" za programe zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima prijavljeno je 924 programa.  Istarskoj županiji odobreno je 36 programa, od koja 2 se odnose na Općinu Kršan. Općini Kršan odobrena su sredstva za projekte KONSTRUKTIVNA SANACIJA ZGRADE NA K.Č. 23/ZGR u k.o. Plomin u naselju Plomin i KAŠTEL KOŽLJAK – KONSTRUKTIVNA SANACIJA ZIDOVA (HITNA INTERVENCIJA) u ukupnom iznosu od 450.000,00 kn.

  Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija RH te je prijedlog odobren od ministrice kulture i medija.

  KONSTRUKTIVNA SANACIJA ZGRADE NA K.Č. 23/ZGR u k.o. Plomin u naselju Plomin

  Stambena kuća izgrađena je na južnom bedemu u naravi je ruševina, urušenog krova i međukatnih konstrukcija, cijela podrumska etaža je zatrpana. Kuća je izvorno imala dvostrešni krov, sačuvane su i kamene konzole krovne strehe. Nedostaje čitavo zapadno lice građevine prema zaljevu do razine bedema.

  Potrebna je hitna intervencija zbog ruševnog stanja kao i konzervacija postojećih zidova.

  Odobrena sredstava: 200.000,00 kn

   KAŠTEL KOŽLJAK – KONSTRUKTIVNA SANACIJA ZIDOVA (HITNA INTERVENCIJA)

  Na građevinskim strukturama feudalne rezidencije kaštela na nekoliko su mjesta primijećena oštećenja koja statički značajno destabiliziraju sačuvane strukture i prijete njihovu daljnjem urušavanju. Spomenuta se oštećenja nalaze u nižim zonama relativno dobro sačuvanih zidova, visokih po nekoliko metara, poput primjerice zidova branič kule, na obodnom južnom zidu te na zapadnom dijelu rezidencije. Daljnje urušavanje ovih mikrozona bi stoga rezultiralo urušavanjem značajnog dijela postojećih struktura.

  Sanacija zidova je potrebna iz razloga što su na dijelovima zidova od kamenog ziđa uočene pukotine i dio zida je nagnut prema unutrašnjosti kaštela te postoji opasnost od njegovog urušavanja.

  Odobrena sredstava: 250.000,00 kn

  Pozivom se provode koje obuhvaćaju slijedeće vrste programa:   1. prijava za prethodna istraživanja (konzervatorska, restauratorska i sl.)  2. prijava za izradu potrebne dokumentacije (snimak postojećega stanja, izvedbeni projekt, konzervatorski elaborat, troškovnik zaštitnih istraživanja i sva potrebna dokumentacija potrebna za izvođenje radova)  3. prijava za izvođenje radova.   Ocjena opravdanosti financiranja programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara donosi se prema sljedećim kriterijima:

  programi za koje se traži izrada dokumentacije (konzervatorski elaborat sa smjernicama za obnovu i prezentaciju kulturnog dobra, arhitektonski snimak postojećeg stanja i idejni, glavni i izvedbeni projekt),programi zaštite i očuvanja za koje je pripremljena projektna dokumentacija za izvođenje radova,programi za koje se traži izrada dokumentacije za projekte koji će se financirati u okviru EU programaprogrami izrade dokumentacije koja prethodi konzervatorsko-restauratorskim zahvatima,programi s visokim stupnjem fizičke ugroženosti kulturnog dobra (osobito hitne intervencije),programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Republike Hrvatske,višegodišnji programi – nastavak radova koji su u završnoj fazi, neovisno o stupnju ugroženosti, i programi koji su se u prethodnom razdoblju uspješno izvršavali,osigurana sredstava sufinanciranja; potrebno je priložiti dokaz o sufinanciranju (npr. izjavu, odluku i sl.), osobito ako su sredstva veća od onih koja se traže od Ministarstva kulture i medija,programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara na prostoru od posebne državne skrbi,programi na kulturnom dobru koje ima visok stručni, znanstveni i nacionalni značajprogrami zaštite i očuvanja koji uključuju mjere energetske učinkovitosti i ugradnje obnovljivih izvora energije.

  Za odobrene programe pristupiti će se postupcima javne nabave za izbor izvođača radova.

 • Foto vijesti

  1.7.2022.

  Izvješće o ispitivanju mora

 • 30.6.2022.

  OPĆINI KRŠAN I OVE GODINE „PETICA“ ZA TRANSPARENTNOST PRORČUNA

   

  Institut za javne financije predstavio je rezultate osmog ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna svih 576 hrvatskih županija, gradova i općina.

  Prosječna proračunska transparentnost mjeri se  brojem ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na mrežnim stranicama županija, gradova i općina, a to su: • izvještaj o godišnjem izvršenju proračuna za 2020.; • izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2021.; • prijedlog proračuna za 2022.; • izglasani proračun za 2022.; • proračunski vodič za građane za 2022

  OPĆINA KRŠAN JAVNO JE OBJAVILA 5 ključnih proračunskih dokumenata te je tako ostvarila maksimalnih 5 bodova.

  Detaljniji prikaz rezultata svih županija, gradova i općina možete pronaći na linku: https://www.ijf.hr/transparentnost/karta/

   

Arhiva: |<<1 2 34 5 6 7 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja