Novosti

 • Foto vijesti

  3.3.2023.

  Potpisan Ugovor o izgradnji i opremanju tematskog dječjeg igrališta u Plomin Luci

   

  Danas je u prostorijama sjedišta Općine Kršan potpisan Ugovor o izgradnji i opremanju tematskog dječjeg igrališta u Plomin Luci između Općine Kršan i tvrtke trgovačkog obrta BOBICA vlasnika Zlatka Brleka iz Dugog Sela koji je izabran temeljem provedenog javnog otvorenog postupka javne nabave, objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 22. prosinca 2022. između dvije zaprimljene ponude. Odluka o odabiru izvođača objavljena je 9. veljače 2023. na spomenutim stranicama.

  Radi se o prostoru površine 554 m². Ugovorena vrijednost radova i opremanja je 77.851,95 eura bez PDV-a odnosno 97.314,94 eura sa PDV-om.

  Dječje igralište će morsku temu pratiti kroz igrala kojima će se igralište opremiti i kroz sadnju autohtonih biljnih vrsta karakterističnih za primorski krajolik. 

  Izvođač je obvezan sve radove izvesti u roku 90 dana od uvođenja u posao, odnosno do kraja lipnja 2023.

  Glavni projekt potpisuje Marta Licul, ing. arh. iz tvrtke NOVA PROJEKT iz Labina.

  Projekt se sufinancira sredstvima iz EU fondova u okviru mjere III.3. „Provedba strategija lokalnog razvoja - operacije koje podupiru FLAG-ovi“ za programsko razdoblje 2014. - 2020.  putem FLAG-a Alba iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo.

 • 1.3.2023.

  Objava Izvješća o iznosu raspor. i ispl. sredstava iz Prorač. Općine Kršan za 2022. g. za financ. političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću

         

         Na temelju članka 11. stavka 3. i 4. Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ br. 29/19 i 98/19) Općina  Kršan objavljuje Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Kršan za 2022. godinu za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kršan.

 • Foto vijesti

  28.2.2023.

  Objava Poziva za iskazivanje interesa za upis djece u vrtić Dječjeg vrtića Kockica Kršan

   

  Pozivaju se roditelji/skrbnici s područja Općine Kršan da najave namjeru upisa djece u DV Kockica za pedagošku 23-24 godinu radi pripreme Plana upisa.

   

  Namjera upisa najavljuje se ispunjavanjem Google obrasca.

  Ukoliko imate poteškoća s ispunjavanjem obrasca, podatke možete dostaviti na telefon 052 383 241.

   

  NAPOMENA: Ispunjavanje upitnika je dobrovoljno i služi samo u svrhu ispitivanja potreba za slobodnim mjestima u Vrtiću. Upitnik NIJE službeni zahtjev za upis.

   

  UPITNIK SE ISPUNJAVA NA POVEZNICI:

   

  https://docs.google.com/.../1Pd3NtV12LAN9pbOfnXRL.../edit

   

 • Foto vijesti

  28.2.2023.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta – živica na području Općine Kršan.

   

  Temeljem članka 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeno glasilo Općine Kršan broj: 14/22) i Odluke, KLASA: 406-03/23-01/08, URBROJ: 2163-22-23-1 od 27. veljače 2023. godine, općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 28. veljače 2023. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta – živica, na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

  1. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina CARIĆ COP, vl. Elvin Carić (OIB: 00671558690), Čambarelići 3/2, Kršan,

  2. Obrtu za komunalne usluge ''PUT'', vl. Silvano Benazić (OIB: 02250234167), Blaškovići 3 F, Kršan,

  3. Obrt za uslužne djelatnosti u šumarstvu i građevinarstvu “FORST“, vl. Sanjin Zubović (OIB: 90118412193), Čambarelići 4, Kršan, putem e-maila: sanjin.zubovic@gmail.com.

Arhiva: |<<1 2 34 5 6 7 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja