Novosti

 • Foto vijesti

  10.4.2013.

  Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

  Sukladno Zaključku Vlade RH donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, KLASA: 330-01/11-02/01, URBROJ: 5030106-11-2, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi, tijelo javne vlasti dužno je podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti iskazati prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja, te iste ustrojiti i objaviti na svojim internetskim stranicama za 2010. godinu pa nadalje.

  Temeljem navedenog Općina Kršan kao tijelo javne vlasti objavljuje obrazac Pregleda ugovora koji možete pogledati u privitku.

 • Foto vijesti

  4.4.2013.

  Izvješće sa sjednice Općinskg vijeća OPćine Kršan

  Dana 03. travnja 2013. godine održana je 3. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Na sjednici je prisustvovalo 14  vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan, a donesene akte možete pogledati u privitku.

 • Foto vijesti

  4.4.2013.

  Obavijest o određivanju biračkih mjesta

   U privitku objavljujemo Rješenje Županijskog izbornog povjerenstva Istarske županije o određivanju biračkih mjesta na području Općine Kršan za izbor članova u Europski parlament koji će se održati dana 14. travnja 2013. godine

 • Foto vijesti

  2.4.2013.

  Obavijest o predavanju povodom Svjetskog dana zdravlja

   

  Povodom Svjetskog dana zdravlja Općina Kršan organizira predavanja o zdravlju sa slijedećim temama:

  -                                - Život je kretanje! - značaj tjelesne aktivnosti za zdravlje,

  -                   - Pristup pacijentu sa sumnjom na arterijsku hipertenziju u okrilju medicine zasnovane na dokazima.

   Predavanja će se održati u prostorijama Osnovne škole u Vozilićima dana 09. travnja (utorak) sa početkom u 17,00 sati.

  Detalje možete pogledati na plakatu koji se nalazi u privitku.

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja