Novosti

 • 8.2.2013.

  Obavijest

   

  Obavještavaju se zainteresirane osobe da je sa danom 04. veljače 2013. godine na oglasnoj ploči / WEB stranici Općine Kršan, Kršan, Blaškovići 12, objavljen Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan u naselju Potpićan, zgrada Mjesnog ureda Potpićan, namijenjenog za obavljanje uslužne djelatnosti, površine 11,56 m2, na rok zakupa od 5 godina.

  Uvjeti za prijavu, rok prijave i ostale propozicije utvrđene su u natječaju, a usmene informacije mogu se dobiti u Općini Kršan ili putem telefona na br. 052/ 378 222, 378 225.

   

 • 8.2.2013.

  Objava podataka nezavisnih vijećnika

   

  Sukladno odredbi članka 26. Zakona o financiranju političkih stranaka i izbornih promidžbi (Narodne novine broj 24/11 i 61/11), nezavisni vijećnici Općinskog vijeća Općine Kršan objavljuju sljedeće podatke koji se nalaze u privitku:

 • 26.1.2013.

  Obavijest o objavi Javne rasprave o Prijedlogu UPU Jurasi

  Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( Narodne novine, broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11.,50/12., 55/12.), i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/13-01/1, URBROJ: 2144/04-01-13-56 od 24. siječnja 2013. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

  J A V N U   R A S P R A V U

  o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja

  građevinskog područja naselja Jurasi

   1. Objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA JURASI.

  2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Jurasi, kojeg je izradila tvrtka JURCON PROJEKT d.o.o. Zagreb, Gotalovečka 14/a, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom dana. 24. siječnja  2013. godine.

  3. Javna rasprava održati će se u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 04. veljače 2013. godine do 05. ožujka 2013.   godine.

    ...

   Ostale detalje ponovne javne rasprave možete pogledati u privitku gdje se nalazi cjelokupan tekst. 

 • Foto vijesti

  11.1.2013.

  Obavijest o sufinanciranju prijedvoza srednješkolaca

   Obavještavamo sve roditelje i srednjoškolce da će Općina Kršan sudjelovati u podmirenju troškova mjesečne vozne karte učenika 1. - 4. razreda srednjih škola sa prebivalištem na području Općine Kršan na autobusnim linijama društva ''AUTOTRANS'' d.o.o. Rijeka, u visini od 25 % troškova mjesečne vozne karte, na svim relacijama, za razdoblje siječanj - lipanj 2013. godine.

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja