Novosti

 • Foto vijesti

  28.6.2022.

  Obavijest o održavanju edukativnog programa Igre na moru

   

  Edukativni program plivanja "Igre na moru" ove će se godine održati u terminu od 11. do 15. srpnja 2022. godine. 

  Program se provodi za djecu osnovnih škola od 1. do 4. razreda s područja općine Kršan.

  Voditeljica programa je Silvija Jakovčić, prof. mag.

  Za dodatne informacije i prijave obratite se na kontakt telefon: 098 196 8853

  Prijave traju do 03. srpnja 2022.

 • 28.6.2022.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta – makadamski putovi na području Općine Kršan

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-03/22-01/16, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 28. lipnja 2022. godine, općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 28. lipnja 2022. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta – makadamski putovi na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

   1. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina „CARIĆ COP“, vl. Elvin Carić, Čambarelići 3/2, Kršan,

  2. Obrtu za cestovni prijevoz robe ''MG TRANS'', vl. Marin Grožić, Šušnjevica 43, Šušnjevica,

  3. „AGRO ZELENI, d. o. o.“ Polje Čepić, Deželići 8, Kršan.

 • Foto vijesti

  24.6.2022.

  Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Javnih priznanja Općine Kršan – izbor Počasnog građanina i za dodjelu Godišnje Nagrade Općine Kršan

   

  Obavještavaju se potencijalni podnositelji prijedloga da se raspisuje

   

   Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Javnih priznanja Općine Kršan – izbor Počasnog građanina i za dodjelu Godišnje Nagrade Općine Kršan

   

  Godišnja nagrada Općine Kršan javno je priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama – građanima Republike Hrvatske ili druge države, za izuzetna postignuća i doprinos od osobitog značaja za Općinu Kršan.

             Kao Počasni građanin Općine Kršan može se odabrati osobu – građanina Republike Hrvatske ili druge države koja je osobito zaslužna za napredak i promociju ugleda Općine Kršan u Republici Hrvatskoj i izvan granica Republike Hrvatske.

             Prijedlog za proglašenje osobe za Počasnog građanina i za dodjelu Godišnje nagrade Općine Kršan mogu dati:

   ·        Najmanje petorica (1/3) vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan

  ·         Radna tijela Općinskog vijeća

  ·         Općinski načelnik Općine Kršan

  ·         Mjesni odbori

  ·         Poduzeća i drugi gospodarski subjekti

  ·         Ustanove i organizacije

  ·     Državni organi, političke i druge društvene organizacije, te udruženja građana, odnosno sve registrirane Udruge s područja Općine Kršan.

  Prijedlozi trebaju biti obrazloženi, a po potrebi popraćeni određenom dokumentacijom radi valjanog odlučivanja, te podneseni u roku 7 dana od dana upućivanja, odnosno do 01. srpnja 2022.g. – objave Javnog poziva ovlaštenog predlagačima.

  Prijedlozi se dostavljaju u pismenoj formi Komisiji za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan. Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Kršan donosi Općinsko vijeće na prijedlog Komisije. Javna priznanja uručiti će Općinski načelnik na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom Dana Općine Kršan.

   

  OPĆINA KRŠAN, KOMISIJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE KRŠAN

 • Foto vijesti

  21.6.2022.

  Objava Odluke o konačnoj rang listi

   

  Objavljujemo Odluku o konačnoj rang listi o upisima djece u pedagošku 2022.2023. godinuu u Dječji vrtić Kockica Kršan.

   

Arhiva: |<<1 2 3 45 6 7 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja