Novosti

 • Foto vijesti

  21.7.2009.

  Program obilježavanja Dana općine Kršan

   

    Pozivamo sve građane

  na proslavu obilježavanja

  Dana Općine Kršan

  koje će se održavati po sljedećem programu:

   

   

  - 24. srpnja 2009. godine (PETAK)

  1700 - SRC ''Kršan'' Pristav: Malonogometni turnir

  1800 - Buffet ''Kod Marize'': Turnir briškule i trešete

  2100 – Stari grad Kršan: „Pod ćoricu“ (kulturna manifestacija)

  2100 - Šušnjevica (streljana): Noćni turnir otvorenog tipa u gađanju glinenih golubova

   

  - 25. srpnja 2009. godine (SUBOTA)- SV. JAKOV

  0800  - SRC ''Kršan'' Pristav: Boćarski turnir

  1030 – Stari grad Kršan (crkva Sv. Antuna op):  Sveta misa

  1230 -  Prostorije VMO Kršan (sala Pristav): Svečana sjednica Općinskog vijeća

  1830 - SRC Pristav: Turnir u potezanju konopa

  1930 - SRC ''Kršan'' Pristav:  

            - Krafifest (gastro manifestacija)

     - Sajam domaćih proizvoda

     - Sajam autohtonih slastica Bošnjačke nacionalne manjine u Općini Kršan

  2030 - SRC ''Kršan'' Pristav: Kulturno – zabavni program:

   - KUD ''I. F. Zlatela'' Kršan

   - Gunjci „Trio šaltin“

   - Altea band

  - voditelj programa: Adriano Šćulac

  - dodjela nagrada i priznanja sudionicima sportskih natjecanja

    

   - 26. srpnja 2009. godine (NEDJELJA)

  0700 -  Plomin Luka: Ekipno natjecanje SRD ''Plomin'' u udičarenju

  1800 - Potpićan (nogometni stadion): Memorijalni turnir „Đermano i Mladen Fable“

    

   

 • Foto vijesti

  17.7.2009.

  Izvješće s konstiturajuće sjednice, te 1. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan

   Dana 20. lipnja 2009. godine na konstituirajućoj sjednici, Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je sljedeće akte:

               - Odluku o izboru Mandatnog povjerenstva, u koje se biraju: Serđo Vozila za predsjednika i Tomy Prusić i Boris Rogić za članove,

               -  Rješenje o verifikaciji mandata članova Općinskog vijeća Općine Kršan, kojim se verificira mandat u trajanju od četiri godine članovima Općinskog vijeća Općine Kršan kako slijedi:

  1.            SERĐO VOZILA

  2.            NEVENKA KRANJČEVIĆ

  3.            BRUNO DONADIĆ

  4.            ZDRAVKO VIDAK

  5.            BORIS BABIĆ

  6.            TOMY PRUSIĆ

  7.            BORIS ROGIĆ

  8.            NEVIJA TIRELI

  9.            HUSKIĆ ESAD

  10.        KLAUDIJO LAZARIĆ

  11.        RABAR SLAVKO

  12.        MATILDA ILIĆ

  13.        EĐEO BRENČIĆ

  14.        SILVANO URAVIĆ

  15.        ŠEMSO MUJIĆ

  -         Odluku o izboru Komisije za izbor i imenovanja, u koju se biraju: Bruno Donadić za predsjednika i Zdravko Vidak i Nevija Tireli za članove,

   

  Dana 02. srpnja 2009. godine u nastavku konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan donijeti su sljedeći akti:

  -         Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Kršan, kojim se za predsjednika Općinskog vijeća Općine Kršan  izabire Zdravko Vidak,

  -         Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kršan, kojim se za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kršan  izabire Klaudijo Lazarić

  -         Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kršan, kojim se za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kršan  izabire Silvano Uravić.

   

  Dana 13. srpnja 2009. godine održana je 1. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan na kojoj su donijeta sljedeća rješenja:

  -         Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Kršan, kojim se bira Vlado Peršić za načelnika, Boris Rogić za zamjenika načelnika, te Mauricio Strel, Darko Vitasović, Glorija Fable, Anton Lipnik, Zdravko Vidak, Helena Vlačić i Moreno Gobo za članove,

        -         Rješenje o izboru i imenovanju Komisije za statut, poslovnik i zakonodavstvo, kojim se biraju: Klaudijo Lazarić za predsjednika, te Bruno Donadić, Serđo Vozila, Nevija Tireli i Matilda Ilić za članove.

   

 • 7.7.2009.

  Turistička zajednica Općine Kršan daje obavijest o održavanju skupa u sklopu projekta Očuvanje vlaškog ili žejanskog jezika

   

  ZILELE DE VLÅŠKA ALI ŽEJÅNSKA LIMBA

  DANI VLAŠKOG ILI ŽEJANSKOG JEZIKA

  10. srpanj – 12. srpanj 2009.

   Skup je organiziran u sklopu projekta “Očuvanje vlaškog ili žejanskog jezika”

  Organizatori skupa su Etnografski muzej Istre i Udruga Tragovi

   

  Petak, 10.7.2009., Žejane (Škola)

   

  17:00

  Dobrodošlica (na hrvatskom, engleskom i žejanskom)

   

   

   

  17:30

  Projekt očuvanja vlaškog ili žejanskog jezika: Prezentacija Audio CD-a i najava web stranica

  Zvjezdana Vrzić (New York University)

   

   

  17:50

  ­Juva-j pulju? (Gdje je ptica?) (na žejanskom)

  Robert Doričić (Udruga Žejane)

   

   

  18:20

  Pauza

   

   

  18:30

  Uvodno izlaganje: Neke činjenice o istrorumunjskom jeziku

  August Kovačec (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti)

   

           

   

  Subota, 11.7.2009., Žejane (Škola)

  10:30

  Porijeklo Istrorumunja: Činjenice i pretpostavke (na rumunjskom)

  Vasile Frăţilă (Universitatea de Vest din Timişoara)

  11:00

  Trenutno stanje istrorumunjskog (utjecaj hrvatskog) (na rumunjskom)

  Richard Sârbu (Universitatea de Vest din Timişoara)

  11:30

  Pauza

  12:00

  Nove gramatičke kategorije u istrorumunjskom

  Goran Filipi (Sveučilište u Puli)

  12:30 – 14:30

  Pauza

  14:30

  Očuvanje istrorumunjskog kroz tradiciju (na engleskom)

  Elena Potoroaca (CNM “Astra”)

  15:00

  Folklorno nasljeđe Vlaha, od tradicionalnog do suvremenog (na engleskom)

  Kleanti Anovska (Institut za folklor “Marko Cepenkov”)

  15:30

  Pauza

  16:00

  Status meglenorumunjskog i njegova sličnost s istrorumunjskim

  Petar Atanasov  (Univerzitetot  “Sv. Kiril i Metodij”)

   18:00   Kulturni program: Zažukåm ši zakântåm ân Žejân - Zatancajmo i zakantajmo va Žejanah

  Nedjelja, 12.7.2009., Šušnjevica (Škola)

  13:30

  Kako pisati vlaški ili žejanski jezik?

  Zvjezdana Vrzić (New York University)

  14:00

  O standardizaciji istrorumunjskog (na rumunjskom)

  Petru Neiescu (Universitatea din Cluj)

  14:30

  Pauza

  15:00

  Fluidni identiteti: Odnosi između etničkih grupa i nacionalnih država

  Lidija Nikočević (Etnografski muzej Istre)

  15:30

  Muzealizacija jezika Hrvatske

  Irena Kolbas (Etnografski muzej Zagreb)

  16:00

  Završne riječi

   17:00   Kulturni program i zatvaranje skupa

    Financijsku potporu za organiziranje ovog skupa pružile su Istarska županija i Općina Matulji

   

 • Foto vijesti

  3.6.2009.

  Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 01.06.2009.

  Općinsko poglavarstvo Općine Kršan odabralo je najpovoljniju ponudu tvrtke  ''CESTA'' d.o.o. Pula  za asfaltiranje lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Općine Kršan za 2009. god nakon provedenog otvorenog postupaka javne nabave.

  Općinsko poglavarstvo Općine Kršan prihvatilo je ponude  društva ''CESTA'' d.o.o. Pula za sanaciju nerazvrstanog puta Žgaljardići – Zankovci – Potpićan, te  sanaciju nerazvrstanog puta Grobnik - Potpićan koji se proteže na području Općine Kršan i Pićan te će Općine zajedno sufinancirat troškove sanacije ovog puta.

  Općina Kršan sufinancirat će također nabavku materijala  za popravak poljoprivrednih putova u Čepićkom polju na području Ausberga i Opatije,  a koje radove će poljoprivrednici  sami izvesti, dok će se za glavne  putove u Čepičkom polju izraditi troškovnik radi njihove sanacije prema zahtjevu PZ «Čepić polje» Kršan.  

  Općina Kršan pristupit će i izvođenju radova  na izgradnji parkirališta na groblju Letaj prema ponudi   društva ''CESTA'' d.o.o. Pula za izvođenje istih radova, te izvođenju radova na izradi  željezne ograde na zidu oko spomenika u Šušnjevici prema ponudi društva ''VLADIMIR GORTAN'' d.d. Pazin.

  Općinsko poglavarstvo prihvatilo je zamolbu društva ''ŠETIĆ'' d.o.o. Labin za odobravanjem produljenja roka na izgradnji potpornog zida Plomin Stari Grad zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i zbog pojave podzemnih voda na dijelu trase.

  Također je Općinsko poglavarstvo utvrdilo potrebu izrade troškovnika od strane općinskih službi za sanaciju općinskih stanova u Potpićnu prema pojedinačnih zahtjevima trojice stanara.

  Općinsko poglavarstvo Općine Kršan odobrilo je djelomično sufinanciranje tradicionalnog druženja mještana koji se održavaju u Boljevićima,   Jasenoviku, Šušnjevici. Također će sufinancirati  organizaciju  sedme po redu  pučke fešte ČEPLJONSKI KUP 2009. u organizaciji Udruge mladih Čepić i  manifestaciju ''DANI ISTARSKOG ZVONČIĆA'' u organizaciji Udruge za grad Plomin i Turističke zajednice Općine Kršan.

  Općina Kršan sufinancirat će nabavku knjiga za odlične učenike  8. razreda Osnovne škole «Ivan Goran Kovačić» Čepić, te  troškova izleta - posjet u ZOO Zagreb, polaznika Dječjeg vrtića ''PJERINA VERBANAC'' Labin, PO Potpićan, s prebivalištem na području Općine Kršan.

  Općina Kršan sufinancirat će nabavku stolica za tribine uz boćalište  Boćarskog kluba ''KRŠAN'' .

  Na sjednici je razmatranje problematike odvoženja komunalnog otpada sa trajektnog pristaništa Brestova te će se Lučkoj upravi Rabac i KP «1. maj Labin» Labin uputiti dopis da hitno riješe ovu problematiku radi nadolazeće turističke sezone, a poučeni negativnim iskustvima prijašnjih godina.

  Na sjednici je razmatran dopisa Hrvatskih pošta Pazin vezano uz rad poštanskog ureda Kršan, te  se ne prihvaća njihovo očitovanje, već će se od  istih ponovo zatražiti uvođenje cjelodnevnog radnog vremena u cilju omogućavanja svakodnevne komunikacije i djelovanja stanovništva, privrednih  subjekata koji gravitiraju ovom području  i same Općine  Kršan.

  Na sjednici je također  razmatrana problematika odvodnje oborinske vode u Plomin Luci, uređenje centra naselja Čepić,  preuzimanje prostorija  arhive u Potpićnu, te sanaciju odvodnje oborinske vode u naselju Veljaki.

  Društvu ''VODOVOD LABIN'' d.o.o. Labin  odobreno je  povećanje iznosa troškovnika za izgradnju vodovodnog ogranka Baraki zbog promjena  cijena materijala na tržištu.

  Uredu ovlaštenog ing. geodezije Branimir Fable Labin dodjeljena je izrada elaborata za uspostavu puta u od Motela Plomin prema Jurasima .

  Dvjema obitelji odobrena je  financijska pomoć zbog teške materijalne situacije i za  uređenje stambenog objekta za potrebe stanovanja  osobe s posebnim potrebama.

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja