Novosti

 • Foto vijesti

  7.7.2008.

  Izvješće sa 4. redovne sjednice Općinskog poglavarstva Općine Kršan održane dana 17. lipnja i nastavka 03. srpnja 2008. godine.

  Temeljem zahtjeva mještana naselja Baći, pristupiti će se nabavci i postavljanju prometnog znaka ''Slijepa cesta'' na nerazvrstanoj prometnici na ulazu u selo Baći, a u svrhu izbjegavanja prometnih gužvi i začepljenja prometa uzrokovanog od strane turista ulaskom vozilom u slijepu ulicu.

  Pristupa se raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup netom obnovljenog i saniranog poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan, smještenog u Šušnjevici, zgrada MO Šušnjevica, površine 74 m2, za obavljanje trgovačke djelatnosti, na rok od 5 godina.

  Razmatran je prijedlog stečajne upraviteljice društva ''Agropromet'' d.d. Potpićan u stečaju, Ljubice Skočić Juranović za zajedničkom prodajom nekretnina u Potpićnu - bivši PG centar, vezano uz utvrđivanje udjela Općine Kršan u prodajnoj cijeni navedene nekretnine, te je donesena odluka o pristupanju zajedničkom provođenju natječaja za prodaju.

  Vezano uz organizaciju Dana Općine Kršan formiran je tim sastavljen od članova Općinskog poglavarstva, Turističke zajednice Općine Kršan i djelatnika općinskih službi zadužen za realizaciju istog. također, razmatrajući problematiku osiguravanja odgovarajuće ugostiteljske ponude povodom centralnog dijela Dana Općine Kršan 25. i 26. srpnja ove godine, odlučeno je da će pozivi za sudjelovanje u ugostiteljskom dijelu programa biti odaslani na adrese petorice ugostitelja koji gravitiraju naselju Kršan.

  Vezano uz predviđeno uređenje parkovne površine u naselju Poptićan, prihvaćena je ponuda tvrtke ''Gradatin'' d.o.o. Sesvete, za nabavku i postavljanje klupa u naselju Potpićan.

  Zbog teškog oštećenja, prema troškovniku tvrtke ''Vema ing'' pićan, pristupa se hitnoj sanaciju na dijelu puta Frankoli - Kostadini.

  Općinsko poglavarstvo nije udovoljilo zahtjevu obrta ''Vozila'' labin za dodjelom koncesije na plaži u Plomin luci.

  U suradnji sa tvrtkom ''Hrvatske ceste'' i ranije postignutom načelnom dogovoru, Općina Kršan sudjelovati će u rješavanju imovinsko pravnih odnosa potrebnih za izvođenje radova na sanaciji magistralne ceste na potezu Brestova - Vozilići, a čiji je početak predviđen za 15. rujna ove godine.

  Razmatrajući dopis Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan vezano uz problematiku uočenih opasnosti u školskom okružju s prijedlogom mjera vezanih uz poboljšanje uvjeta u dolasku i odlasku učenika u školu, zadužen je Općinski načelnik da u skorom roku u prostorijama Općine Kršan organizira radni sastanak sa predstavnicima ŽUC, Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan, tvrtke ''Autotrans'' d.o.o. Rijeka i Općine Iićan. Također, vezano uz navedenu problematiku, zatražiti će se ponuda za nabavku vibriracionih traka (trake za usporavanje prometa) i njihovo postavljanje na prometnici u naselju Potpićan.

  OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

   

 • Foto vijesti

  4.7.2008.

  Obavijest o deratizaciji

   

  Na javnim površinama Općine  Kršan provesti  će  se akcija  preventivne  sustavne deratizacije  (trovanja glodavaca)  u vremenu od :  08.07.2008. godine do 09.07.2008. godine.

  Tretirati će se javne površine kao i ostala mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca.

  Umoljavaju se građani da za vrijeme trajanja deratizacije drže domaće životinje zatvorene, djecu pod nadzorom, a da sve eventualno nađene glodavce uklone  zakopaju ili spale radi mjera predostrožnosti.

  Izložene meke ne dirati.

  U slučaju eventualnog trovanja potražiti pomoć u najbližoj zdravstvenoj organizaciji (protuotrov : vitamin k).

  Mole se građani da očiste zajedničke dijelove zgrada,d rvarnice, tavane i ostala spremišta od otpada, te da ukažu na eventualna žarišta  i  tako pridonesu uspjehu akcije.

  Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju uputa, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost sami, odnosno roditelji za djecu.

  Eko servis Matić Pazin, tel: 62 45 71 , fax: 052 64 79 67, 091 16 211 19 , 091 62 111 99

   

 • 20.6.2008.

  Priopćenje o radnom posjetu Župana Istarske županije

   

  Dana 23. lipnja 2008. godine predstavnici Općine Kršan na čelu s općinskim načelnikom Josipom Kontuš primiti će u radni posjet  Župana Istarske županije gospodina  Ivana Jakovčić.  

  Posjet će započet radnim sastankom u  prostorijama općinske zgrade u Kršanu  u 13,00 sati, a nastavit će se obilaskom projekta realiziranih na području Općine Kršan.

 • 13.6.2008.

  Općina Kršan upućuje

  J a v n i   p o z i v

  ovlaštenim predlagačima da se u roku 30 dana od dana objave ovog poziva  mogu podnositi prijedlozi za proglašenje osobe za počasnog građanina i za dodjelu godišnje nagrade Općine Kršan.

  Prijedloge mogu dati: najmanje 4 vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan, radna tijela Općinskog vijeća, Općinsko poglavarstvo, mjesni odbori, gospodarski subjekti, ustanove i organizacije, državni organi, političke i društvene organizacije, udruge građana, odnosno sve registrirane udruge s područja općine kršan.

          Prijedlozi se dostavljaju u pismenoj formi s obrazloženjem, a po mogućnosti i popraćeni određenom dokumentacijom radi valjanog odlučivanja. Isti se upućuju na adresu: Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan, s naznakom «PRIJEDLOG ZA GODIŠNJU NAGRADU».

  Ovaj javni poziv oglašen je u "Glasu Istre" dana 12.06.2008. godine, pa se rok od 30 dana za dostavu prijedloga  za proglašenje osobe za počasnog građanina i za dodjelu godišnje nagrade Općine Kršan računa od tog datuma.

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja