Novosti

 • Foto vijesti

  29.7.2010.

  Izvješće sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 28. srpnja 2010. godine

  Na sjednici je prisustvovalo 13  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Općinski načelnik je podnio na znanje Općinskom vijeću izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Kršan  za razdoblje siječanj – lipanj 2010. godine. O izvješću se  ne glasa, već se prima na znanje.

  Donijeti  su sljedeći akti:  

   1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine

  Proračun Općine Kršan za 2010. godinu donesen je 09. prosinca 2009. godine. U razdoblju od 01.01. do 30.06.2010. godine nije bilo izmjena i dopuna Proračuna. Prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci Proračuna Općine Kršan za 2010.g. planirani su u visini 23.150.000,00 kn. Planiran je i manjak prihoda i primitaka koji se planira pokriti iz prihoda tekuće godine i to u visini 3.000.000,00 kn, te su rashodi i izdaci planirani u visini 20.150.000,00 kn u skladu s načelom uravnoteženosti.

  U razdoblju od 01.01. do 30.06.2010. godine Općina Kršan ostvarila je ukupan prihod u visini od 9.067.641,33 kn ili 39 % Plana, dok su ukupni rashodi i  izdaci u ovom razdoblju iznose 7.378.321,87 kn ili 30 % Plana.

   2. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja Baći

  Odlukom o izradi UPU građevinskog područja Baći definira se: osiguranje prostornih preduvjeta za gradnju i uređenje sadržaja mješovite - pretežito stambene namjene.

  Također se određuje korištenje i namjena površina, kao i racionalno korištenje i zaštita prostora. Radi postizanja standarda komunalne opremljenosti planirati će se osnovne infrastrukturne mreže: opskrba pitkom vodom, plinom, električnom energijom, TK mrežom te odvodnjom oborinskih i fekalnih voda. Za osiguranje efikasnog prometnog sustava potrebno je planirati uređenje prometne infrastrukture, internih prometnica, parkirališnih mjesta, te pješačkih komunikacija. U plansko rješenje ugraditi će se mjere zaštite okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti.

   

 • Foto vijesti

  22.7.2010.

  Izvješće sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 21. srpnja 2010. godine

  Na sjednici je prisustvovalo svih 15  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan.

   Doneseni su sljedeći akti:  

   1. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Kršan

  Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Kršan o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelje koncesije na području Općine Kršan proveden je postupak za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Kršan.

  Obavijest o namjeri davanje 4. koncesije na rok od 4. godine, uz naknadu od 1.000,00 kn godišnje,  objavljena je u Službenom glasilu RH i WEB stranici Općine Kršan.

  Na proveden natječaj pristigle su dvije ponude,  i to od:

  -  Obrta ORHIDEJA Potpićan bb, Potpićan, vl. Mirjana Gržinić

  - Pogrebne usluge GLORIA Rab, M. Pončuna 6, vl. Miroslav Sviličić,

  koje su obje prihvatljive i sa kojim ponuditeljima  će Općina Kršan  sklopiti ugovor o koncesiji.

   2. Zaključak o ispravci Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone Kršan -Istok

  Zaključkom o ispravci Odluke ispravlja se broj Službenog glasila Općine Kršan u čl.2. st.1 Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone Kršan – Istok  na način da umjesto «Službeno glasilo Općine Kršan broj: 10/09, 12/09 i 11/10.» treba stajati  Službeno glasilo Općine Kršan broj: 10/09, 12/09 i 7/10.»

   3. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja Donadići

  Odlukom o izradi UPU Donadići definira se: osiguranje prostornih preduvjeta za gradnju i uređenje sadržaja mješovite - pretežito stambene namjene.

  Planiranje osnovne infrastrukture mreža: opskrbe pitkom vodom, plinom, električnom energijom, TK mrežom te odvodnjom oborinskih i fekalnih voda, uređenje prometne infrastrukture, interne prometnice i propisan broj parkirališnih mjesta, te pješačke komunikacije. U plansko rješenje ugraditi će se mjere zaštite okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti, kao i planirati rekreacijske i zelene površine (kao uređenje okućnice, parkove površine i prirodno zelenilo).

   Na sjednici vijeća razmatran je:

  Inicijativa i zahtjev za odvajanje Plomina i okolice u zasebnu Općinu Plomin

  Vijećnici Općinskog vijeća upoznati su s inicijativom i zahtjevom Udruge za grad Plomin - Inicijativnog odbora za osnivanje Općine Plomina za odvajanjem Plomina i okolice u zasebnu Općinu Plomin, koji je Udruga temeljem Zakon o područjima županija, gradova i općina u RH uputila na mišljenje Skupštini Istarske županije.

 • Foto vijesti

  20.7.2010.

  Program obilježavanja Dana Općine Kršan

   

   

   

   

   

  - 23. srpnja 2010. godine (PETAK)

  1700 - SRC ''Kršan'' Pristav: Malonogometni turnir

  1900 -  Prostorije VMO Kršan (sala Pristav): Svečana sjednica Općinskog vijeća

  1800 - Buffet ''Kod Marize'': Turnir u briškuli i trešeti

  2100 – Stari grad Kršan: „Pod ćoricu“

             (kršanska kultura večer u organizaciji KUD „Zlatela“)

              Tema: TONALNO PJEVANJE U ISTRI

  2100 - Šušnjevica (streljana): Noćni turnir otvorenog tipa u gađanju glinenih golubova

    - 24. srpnja 2010. godine (SUBOTA)

  0800  - SRC ''Kršan'' Pristav: Boćarski turnir

  1800 - SRC Pristav: Turnir u potezanju konopa

  1930 - SRC ''Kršan'' Pristav:  

            - Krafifest

              (gastro manifestacija u organizaciji Turističke zajednice Općine kršan)

     - Sajam domaćih proizvoda

       (u organizaciji Poljoprivredne zadruge Čepić polje“)

     - Sajam autohtonih slastica Bošnjačke nacionalne manjine u Općini Kršan

  2030 - SRC ''Kršan'' Pristav: Kulturno – zabavni program

             KUD „ Ivan Fonović Zlatela“ – Kršan

             KUD „Sloga“ – Retkovci

             Vivien Galeta i Voljen Grbac

             Grupa „Vivak“

         

  - 25. srpnja 2010. godine (NEDJELJA)- SV. JAKOV

  0700 -  Plomin Luka: Ekipno natjecanje SRD ''Plomin'' u udičarenju

  1030 – Stari grad Kršan (crkva Sv. Antuna op):  Sveta misa

  1800 - Potpićan ( nogometni stadion): Memorijalni turnir „Đermano i Mladen Fable“

  2000 – Stari grad Kršan (crkva Sv. Antuna op):  Koncert župnog zbora

   

  Organizator: Općina Kršan

 • Foto vijesti

  19.7.2010.

  Obavijest o prodaji nekretnina

   

  Temeljem Odluke o prodaji nekretnina od 15.07.2010.g., Općina Kršan objavljuje sljedeću

  O B A V I J E S T

  Obavještavaju se zainteresirane osobe da Općina Kršan izlaže prodaji putem javnog natječaja nekretnine koje se nalaze u katastarskim općinama Kršan, Čepić, Plomin, Šušnjevica, Nova Vas i  Jesenovik. Cjelokupni tekst natječaja s uvjetima nadmetanja istaknut je sa danom objave ove obavijesti u Glasu Istre, na oglasnoj ploči Općine Kršan u Kršanu i WEB stranici Općine Kršan, a rok za podnošenje ponuda na natječaj je 8 dana od dana objave.

   Detaljnije informacije se mogu dobiti u Općini Kršan ili putem tel. 052/378-222.

   Cjelokupni tekst natječaja se nalazi u privitku ove obavijesti.

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja