Novosti

 • Foto vijesti

  12.11.2008.

  Obavijest roditeljima!

   

  Obavještavamo sve roditelje sa područja Općine Kršan da provjere da li se njihovo dijete nalazi  na

   Popisu za dodjelu paketa Djeda Božićnjaka

   Paketi će se dodjeljivati djeci od navršene 1. godine života (djeca rođena 2007. god.) do zaključno s prvim razredom osnovne škole.

   Provjeru izvršiti najkasnije do 01.12.2008. godine na br. tel. Općine Kršan: 052 / 378 – 222.

   OPĆINA KRŠAN
 • Foto vijesti

  12.11.2008.

  Izvješće sa sjednica Poglavarstva održanih dana 7. i 10. studenog 2008. godine

                Općinsko poglavarstvo utvrdilo je prijedlog Rebalansa Proračuna Općine Kršan za 2008. godinu, te prijedlog Plana Proračuna Općine Kršan za 2009. godinu sa pripadajućim Programima, te prijedloge uputilo na razmatranje i donošenje Općinskom vijeću Općine Kršan.

              Poglavarstvo je donijelo Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave  za asfaltiranje novih i popravak postojećih nerazvrstavanih putova u naseljima na području Općine Kršan te za rekonstrukciju ogradnog zida Plomina – istočni  dio.

              Donesena odluka o završetku postupka javne nabave za izradu Detaljnog plana uređenja Starog grada Kršana, te  za pokretanje postupka  u svrhu  donošenja Urbanističkog plana uređenja za Stari grad Plomin. Osim donošenju navedenih planova, pristupit će se izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja  Općine Kršan, odnosno  obradi pojedinačnih zahtjeva za  izmjenu i dopunu Plana, te  pripremi za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja  Općine Kršan, za čije je donošenje ovlašteno Općinsko vijeće. Dosadašnji postupci javne nabave za izradu prostorno planske dokumentacije koji nisu dovršeni prema odredbama novog Zakona o prostornom uređenju i gradnji  zaključit će se suglasno s ovlaštenim izrađivačem zbog proteka vremena i promjene okolnosti.

              Na sjednici Poglavarstva utvrđen je Nacrt Liste stipendija za školsku/studentsku 2008./2009. godinu te Odluka o broju i visini stipendija. Ove godine Općina Kršan dodijelit će 13 učeničkih stipendija u visini 450,00 kn, te 85 studentskih stipendija u visini 700,00 kn. Studenske stipendije će se  kao prošlih godina  dodijeliti  svim studentima koji su dostavili uredne dokaze o redovnom pohađanju studija i prebivalištu.

              Na sjednici Poglavarstva razmatran je i usvojen prijedlog Odbora za socijalna pitanja Općine Kršan temeljem kojeg je odobrena financijska pomoć za podmirenje troškova ogrijeva u visini od 950,00 kn za 15 korisnika Socijalnog programa Općine Kršan je, a koja sredstva su osigurana putem Istarske županije. Također je odobrena jednokratna financijska pomoć za troje obitelji težeg zdravstvenog i materijalnog stanja.

              Vezano uz nadolazeće božićne i novogodišnje blagdane  Poglavarstvo je utvrdilo da će  kao i proteklih godina darovati djecu s prebivalištem na području Općine Kršan uzrasta od navršene 1. godine života zaključno sa 1. razredom osnovne škole,  božićnim paketom koji će sadržati prigodne igračke i slatkiše. 

  OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

 • Foto vijesti

  10.11.2008.

  Natječaj za zakup poslovnog prostora u Čepiću

   

  Temeljem zaključka Općinskog Poglavarstva Općine Kršan od 08. rujna 2008. godine Općina Kršan objavljuje sljedeću

   

  O B A V I J E S T

   Obavještavaju se zainteresirane osobe da je sa današnjim danom na oglasnoj ploči Općine Kršan, Kršan, Blaškovići 12, objavljen Natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan smještenog u Čepiću, površine 94,78 m2 namijenjenog za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, na rok zakupa od 1 godine. 

   Uvjeti za prijavu, rok prijave i ostale propozicije utvrđene su u natječaju, a usmene informacije mogu se dobiti u Općini Kršan ili putem telefona na br. 052/ 378 222, 378 225 ili tel/fax 052/ 378 223.

  Tekst natječaja možete pogledati u prilogu ove obavijesti. 

   OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

 • Foto vijesti

  22.10.2008.

  Obavijest o deratizaciji

   

  Na javnim površinama OPĆINE KRŠAN provest će se akcija preventivne sustavne deratizacije (trovanje glodavaca) u vremenu od:

  23.10.2008. do 24.10.2008.

  Tretirati će se javne površine, kao i ostala mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca. Umoljavaju se građani da za vrijeme trajanja deratizacije drže domaće životinje zatvorene, djecu pod nadzorom, a da sve eventualno nađene glodavce uklone, zakopaju ili spale radi mjera predostrožnosti.

  U slučaju eventualnog trovanja potražiti pomoć u najbližoj zdravstvenoj organizaciji (protuotrov: vitamin K).

  Mole se građani da očiste zajedničke dijelove zgrada, drvarnice, tavane i ostala spremišta od otpada, te da ukažu na eventualna žarišta i tako pridonesu uspjehu akcije.

  Pozivaju se svi građani da se u cjelosti pridržavaju uputa, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost sami, odnosno roditelji za djecu.

   

  EKO SERVIS MATIĆ PAZIN

  Tel: 052 / 624 - 571, fax: 052 / 647 - 967

  091 / 162 - 1119, 091 / 621 - 1199

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja