Novosti

 • Foto vijesti

  19.3.2010.

  Obavijest o otežanom prometu

   Obavještavaju se stanovnici naselja Donadići i Paroni da su dana 18. ožujka 2010. godine započeli građevinski radovi na realizaciji vodovodnih priključaka,

  te će zbog toga na tom području u narednim danima biti otežan promet.

   

  Izvođač radova: tvrtka Šetić d.o.o. Labin,

  Izvođač montažnih radova: tvrtka Vodovod Labin d.o.o. Labin.

   U svezi realizacije pojedinih priključaka po domaćinstvima obavještavamo stanovnike da se obrate tvrtki Vodovod Labin d.o.o. Labin.

   

 • Foto vijesti

  5.3.2010.

  Obavijest o izradi UPU Stare staze

   

  Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji („Narodne novine“ broj  76/07. i 38/09.), Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

  O B A V I J E S T

  o izradi Urbanističkog plana uređenja Stare Staze

                                 Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Stare Staze („Službeno glasilo Općine Kršan“ br. 01/10.), započeta je izrada Urbanističkog plana uređenja Stare Staze.

  O prijedlogu urbanističkog plana provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

              Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog prostornog plana mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr

   OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN

                                                

 • Foto vijesti

  4.3.2010.

  Obavijest o prestanku podmirenja troškova odvoza smeća

   

  Obavještavaju se svi stanovnici Općine Kršan da počevši od 01. siječnja 2010. godine, Općina Kršan prestaje sa podmirenjem troškova odvoza smeća za fizičke osobe – građana sa prebivalištem na području Općine Kršan.Slijedom navedenog, a temeljem obavijesti dostavljene od strane Komunalnog društva 1. MAJ Labin d.o.o. Labin, slijedećih će dana na adrese korisnika usluge odvoza smeća biti dostavljene uplatnice za mjesec siječanj i veljaču 2010. godine.Plaćanja odvoza smeća i dalje su oslobođene socijalne kategorije stanovnika Općine Kršan, a temeljem rješenja o ostvarivanju prava iz Socijalnog programa Općine Kršan.

  OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN
 • Foto vijesti

  1.3.2010.

  Obavijest provođenju mjera protiv bjesnoće

  Temeljem Rješenja Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Uprave veterinarstva, Veterinarskog ureda županije Istarske, Ispostava Labin, počevši od 03. veljače 2010. godine, na čitavom području Općine Kršan proglašene su mjere zaštite protiv bjesnoće.Budući je dani rok za cijepljenje pasa i mačaka od 15 dana istekao, obavještavaju se stanovnici Općine Kršan, vlasnici pasa i mačaka, da će počevši od 02. ožujka 2010. godine početi uklanjanje i trenutno eutanaziranje životinja – pasa i mačaka lutalica koje se zateknu na javnoj površini, na čitavom području Općine Kršan.Predmetne mjere koje će na opisani način biti provođene od strane ovlaštenih osoba trajati će najmanje 90 dana.U cilju izbjegavanja eventualnih nemilih događaja, pozivaju se svi vlasnici pasa i mačaka koji to još uvijek nisu učinili, da cijepe svoje kućne ljubimce te da iste do završetka trajanja predmetne mjere drže zatvorene, odnosno ne puštaju na javne površine.OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN 
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja