Novosti

 • Foto vijesti

  8.1.2009.

  Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 31.12.2008.

   

  Nakon provedenog otvorenom postupku javne nabave u svrhu  ustupanja izvođenja radova na sanaciji zida naselja Plomin – Istočni dio Općinsko poglavarstvo Općine Kršan  kao  najpovoljniju ponudu odabralo ponudu tvrtke Šetić d.o.o. Istarska 11, Labin, a kao nadzorni organ na izvođenju navedenih radova izabrana je tvrtka  Emis d.o.o. Labin, M. Blažina.  Također je nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave u svrhu ustupanja radova na izvođenju radova na asfaltiranju novih i popravku postojećih nerazvrstanih putova u naseljima na području Općine Kršan, Poglavarstvo kao  najpovoljniju ponudu odabralo ponudu tvrtke Ceste d.o.o. Pula, Strossmayerova 4, a kao nadzorni organ odabran je dipl.ing.građ. Bruno Škopac iz Rapca.

  Općinsko poglavarstvo prihvatilo je ponudu Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Branimir Fable iz Labin za izradu geodetske dokumentacije za utvrđivanje građevne čestice, izradu parcelacijskog elaborata i uknjižba zgrade tvrtke ''Agropromet'' d.d. u stečaju Potpićan, a radi zajedničke prodaje nekretnina Općine Kršan  i Agroprometa d.d. u stečaju Potpićan.

  Nakon provedenog javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u Čepiću, smještenog u prizemnom dijelu zgrade označene kao zgr.kat.čest.br. 1706/2 u k.o. Čepić, površine 94,78 m2, namjena - ugostiteljska djelatnost,  donijeta je konačna odluka o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora sa Obrtom za ugostiteljstvo ''AMADEUS 1'', Labin, Štrmac 5, vl. Drago Stanić.

  Prema izdanoj lokacijskoj dozvoli za zahvat u prostoru Izgradnja fekalne kanalizacije  dijela naselja Plomin  pristupa se rješavanja imovinsko – pravnih odnosa u naselju Plomin.

  Općinsko poglavarstvo donijelo je Odluku o  provođenju popisa i osnivanju Povjerenstva za popis imovine i obveza Općine Kršan sa stanjem 31. prosinca 2008. godine

  Radi provedbe uredskog poslovanja Općinsko Poglavarstvo dalo je pozitivno mišljenje JUO na Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata upravnih i drugih tijela Općine Kršan za 2009. godinu.

  Općinsko poglavarstvo prihvatilo je  ponudu Obrta ''ISKOPI''  Kršan vl. Renato Celić za sanaciju građevinskog šuta na području Općine Kršan (Kras).

  Prihvaćena je ponuda  za uređenje parkovne površine u naselju Potpićan od Obrt ''ISKOPI'' Potpićan, Žudigi 90 vl. Aurelio Ilić, a kao nadzorni organ za navedene radove odabrana je tvrtka Nova projekt  d.o.o iz Labina.

  Općinsko poglavarstvo dalo je pozitivno mišljenje na Kolektivni ugovora za djelatnike Dječjeg vrtića ''Pjerina Verbanac'' Labin.

  Na traženje roditelja djece, na sjednici je razmatrana problematike prijevoza školske djece na relaciji Lazarići – Potpićan i Kršan – Potpićan, će u svrhu rješavanja navedene problematike biti dogovoren sastanak ravnatelja Osnovnih škola «Vladimira Nazora»  Potpićan i «Ivan Goran Kovačić» Čepić, predstavnika  Županijskog ureda za kulturu i školstvo, te predstavnika «Autotransa» Rijeka i Općine Kršan.

  Razmatrana je također problematika rada Poštanskog ureda u Kršanu koji s Novom godinom mijenja radno vrijeme odnosno skraćuje radno vrijeme za rad sa strankama samo od 08.00 do 10.00 sati, te će općinski načelnik organizirati sastanak s predstavnicima Hrvatske pošte u cilju zadržavanja dosadašnjeg rada poštanskog ureda u Kršanu, što je općeg interesa za cjelokupno stanovništvo Kršana i okolnih sela.

   

  OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

   

 • Foto vijesti

  24.12.2008.

  Čestitka !

   

  Svim građanima želimo

  čestit i blagoslovljen Božić,

  te

  sretnu i uspješnu

  Novu 2009. godinu!

   

   OPĆINA KRŠAN

   

   

 • Foto vijesti

  16.12.2008.

  Obavijest za stipendiste

  Dana 12. prosinca 2008. godine Općinsko poglavarstvo Općine Kršan donijelo je konačnu Odluku o dodjeli stipendija u školskoj / studijskoj 2008. / 2009. godini. Obavještavaju se svi učenici / studenti koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije, da od danas, 16. prosinca 2008. godine pristupe u Općinu Kršan na preuzimanje navedene Odluke i potpisivanju Ugovora o stipendiranju, osobno ili u slučaju maloljetnosti, u prisustvu roditelja odnosno zakonskog zastupnika.

  Potpisivanje ugovora i preuzimanje Odluke vršiti će se u prostoriji pisarnice Općine Kršan, prizemlje, soba br. 3. svakim radnim danom od 0700 – 1500 sat, ponedjeljkom 1000 – 1800.

  Posebno se napominje da je prilikom potpisivanja ugovora o stipendiranju potrebno priložiti ŽIRO RAČUN otvoren na ime stipendista, jer se u protivnom stipendija neće moći isplaćivati.

  Popis učenika i studenata koji ostvaruju pravo na dodjelu stipendije u cijelosti objavljujemo u nastavku.

   

 • Foto vijesti

  15.12.2008.

  Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 12.12.2008

   Na sjednici Poglavarstva razmatrane su pristigle žalbe na Prijedlog Liste za dodjelu stipendija za 2008./2009. godinu, koje su u potpunosti odbijene, te je donijeta  Konačna odluka o dodjeli stipendija za školsku/studensku 2008./2009. godinu. Općina Kršan dodijelit će 13 školskih i 85 studenskih stipendija. Poglavarstvo je također povisilo visinu stipendija u  odnosu na prošlogodišnje, tako su se učeničke stipendije povećale sa 400 kn na 450 kn, a studenske sa 600 kn na  700,00 kn. Radi navedenog povećanja planirano sredstva za stipendije i  školarine u 2009. godine iznose  800.000,00 kn. 

  Na sjednici Poglavarstva razmatran je  i usvojen prijedlog zapisnika Odbora za socijalna pitanja kojim  se odobrilo financijsku pomoć za 6 osoba korisnika Socijalnog programa Općine Kršan, te  financijska pomoć za obitelji  težih materijalnih i socijalnih uvjeta, te invalide povodom novogodišnjih i božićnih blagdana prema popisu VMO Općine Kršan.

  Zbog propuštanja krova na prostorijama MO Potpićan i MO Kršan pristupit će se hitnoj sanaciji istih.

  Na nastavku sjednice donijet je također Zaključak koji je upućen Općinskom vijeću o bezuvjetnom zaustavljanje procesa probne proizvodnje i prekid postupka na izdavanju uporabne dozvole za tvornicu kamene vune ''ROCKWOOL ADRIATIC'' d.o.o. Potpićan, koji će se dostaviti na znanje i daljnje postupanje Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH, Zagreb, Vladi RH, Zagreb. Također je predloženo da se zaključak dostavi Županu Istarske županije te predsjedniku Županijske skupštine Istarske županije, Pazin, radi podržavanja   navedenog  stava o radu tvornice kamene vune.

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja