Novosti

 • Foto vijesti

  15.12.2008.

  Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 12.12.2008

   Na sjednici Poglavarstva razmatrane su pristigle žalbe na Prijedlog Liste za dodjelu stipendija za 2008./2009. godinu, koje su u potpunosti odbijene, te je donijeta  Konačna odluka o dodjeli stipendija za školsku/studensku 2008./2009. godinu. Općina Kršan dodijelit će 13 školskih i 85 studenskih stipendija. Poglavarstvo je također povisilo visinu stipendija u  odnosu na prošlogodišnje, tako su se učeničke stipendije povećale sa 400 kn na 450 kn, a studenske sa 600 kn na  700,00 kn. Radi navedenog povećanja planirano sredstva za stipendije i  školarine u 2009. godine iznose  800.000,00 kn. 

  Na sjednici Poglavarstva razmatran je  i usvojen prijedlog zapisnika Odbora za socijalna pitanja kojim  se odobrilo financijsku pomoć za 6 osoba korisnika Socijalnog programa Općine Kršan, te  financijska pomoć za obitelji  težih materijalnih i socijalnih uvjeta, te invalide povodom novogodišnjih i božićnih blagdana prema popisu VMO Općine Kršan.

  Zbog propuštanja krova na prostorijama MO Potpićan i MO Kršan pristupit će se hitnoj sanaciji istih.

  Na nastavku sjednice donijet je također Zaključak koji je upućen Općinskom vijeću o bezuvjetnom zaustavljanje procesa probne proizvodnje i prekid postupka na izdavanju uporabne dozvole za tvornicu kamene vune ''ROCKWOOL ADRIATIC'' d.o.o. Potpićan, koji će se dostaviti na znanje i daljnje postupanje Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH, Zagreb, Vladi RH, Zagreb. Također je predloženo da se zaključak dostavi Županu Istarske županije te predsjedniku Županijske skupštine Istarske županije, Pazin, radi podržavanja   navedenog  stava o radu tvornice kamene vune.

 • Foto vijesti

  15.12.2008.

  Izvješće sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 12. prosinca 2008. godine

   

  Na sjednici je prisustvovalo 14 vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan.

   

   Donijeti su sljedeći akti:

    -  Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2009. godinu,

  - Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2009. godinu,

  - Program izgradnje, adaptacije i održavanja poslovnih i stambenih objekata na području Općine Kršan za 2009. godinu,

  - Program  planova, studija, projekata i podloga na području Općine Kršan za 2009. godinu,  

  - Program javnih potreba u kulturi Općine Kršan za 2009. godinu,

  - Programa  socijalne skrbi Općine Kršan za 2009. godinu,  

  -  Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kršan za 2009. godinu, 

  - Programa mjera zaštite pučanstva od zarazne bolesti i javnih potreba zdravstvene zaštite Općine Kršan za 2009. godinu,  

  -  Programa školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja Općine Kršan za 2009. godinu. 

  Proračun Općine Kršan za 2009. godinu

   -  Odluka o prihvaćanju Plana razvojnih programa - investicije Općine Kršan za 2009. godinu i projekcije za 2010. i 2011. godinu,

   -  Projekcija Proračuna Općine Kršan za 2010.  i  2011. godinu,

   -  Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kršan za 2009

   -  Zaključak o sazivanju tematske sjednice  Županijske skupština Istarske županije  na temu - aktualna problematika u tijeku probne proizvodnje tvornice kamene vune  ''ROCKWOOL ADRIATIC'' d.o.o. Potpićan

   - Zaključak o bezuvjetnom zaustavljanje procesa probne proizvodnje i prekid postupka na izdavanju uporabne dozvole za tvornicu kamene vune ''ROCKWOOL ADRIATIC'' d.o.o. Potpićan, koji se dostavlja na znanje i daljnje postupanje Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH, Zagreb, Vladi RH, Zagreb. Također se zaključak dostavlja Županu Istarske županije te predsjedniku Županijske skupštine Istarske županije, Pazin, od kojih se  zahtijeva bezuvjetno podržavanja stava Općinskog vijeća Općine Kršan.

   Na sjednici Vijeća nisu prihvaćeni amandmani na prijedlog Proračuna Općine Kršan upućeni od strane vijećnika Klaudija Lazarić.

 • Foto vijesti

  12.12.2008.

  Isplate umirovljenicima!

  Temeljem članka 7. i 19. Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Kršan ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 1/02, 01/08.), Općinsko poglavarstvo je na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2008. godine donijelo

                                                              Z A K L J U Č A K

   1. Zadužuje se Služba za financije i računovodstvo Općine Kršan da pristupi pojedinačnoj isplati iznosa od 300,00 kn umirovljenicima sa prebivalištem na području Općine Kršan. Navedeni iznos biti će isplaćen iz Proračuna Općine Kršan za 2008. godinu, Programa socijalne skrbi, stavke ''Pomoć umirovljenicima i starijim osobama u novcu''.

   2. U svrhu realizacije točke 1. ovog zaključka i utvrđivanja odnosno ažuriranja postojećeg popisa umirovljenika, zadužuju se Roko Terković, član Poglavarstva i Služba za financije i računovodstvo Općine Kršan.

   3. Ovaj će se zaključak objaviti na WEB stranici Općine Kršan te oglasnoj ploči Općine Kršan.

   

 • Foto vijesti

  11.12.2008.

  Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 3. i nastavka sjednice održane 10.12.2008.

   Općinsko poglavarstvo razmatralo je amandmane na prijedlog Proračuna Općine  Kršan za 2009. godinu, te je iste uputilo na konačno donošenje Općinskom vijeću Općine Kršan.

  Iz programa socijalne skrbi je 4 osobama težeg zdravstvenog i materijalnog stanja dodijeljena financijska pomoća za nabavku ogrijeva osobama težeg zdravstvenog i materijalnog stanja sa područja Općine Kršan

  Povodom predstojećeg specijalističkog liječničkog pregleda u Munchenu (Njemačka),   jednoj osobi  Plomin Luke 10 i  njegovom pratiocu odobreno je podmirenje putnih troškova, a zbog teške prometne nezgode također je jednoj osobi iz Kožljaka odobrena financijska pomoć. gotovini.

  Kao najpovoljniji ponuđač za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan koji se nalazi u Čepiću, smještenog u prizemnom dijelu zgrade označene kao zgr.kat.čest.br. 1706/2 u k.o. Čepić, površine 94,78 m2, namijenjen za obavljanje ugostiteljske izabran je Obrt za ugostiteljstvo ''AMADEUS 1'', Labin, Štrmac 5, vl. Drago Stanić.

  Zahtjev tvrtke ''JADROLINIJA'' Rijeka, Riva 16, za premještajem kućice za prodaju karata u trajektnom pristaništu Brestova na novu lokaciju upućen je MUP, PP Labin na davanje dodatnog stručnog mišljenja o procjeni ugroženosti i sigurnosti prometa na dijelu predmetne prometnice.

  Poglavarstvo je prihvatilo ponudu tvrtke ''SIGMA ELEKTRONIK'' d.o.o. Labin, Rudarska 1, za osuvremenjivanja i poboljšanja funkcionalnosti WEB portala Općine Kršan, a temeljem koje će građani između ostalog moći  pregledavati Prostorni plan Općine Kršan.

  Općina Kršan pridružuje se sufinanciranju troškova prijevoza posjeta polaznika Dječjeg vrtića ''PJERINA VERBANAC'' Labin dječjoj kazališnoj predstavi ''KAD SE SPUSTI ZIMSKI SAG, POKUCAT ĆE SVETAC DRAG'' koja se održala dana 05. prosinca 2009. godine u Labinu.

  Poglavarstvo je prihvatilo ponude društva ''RIJEKAPROJEKT – VODOGRADNJA'' d.o.o. Rijeka, M. Albaharija 10a za izradu glavnog Projekta izgradnje kanalizacije naselja Vozilići i Stepčići – dionica po magistrali naselje Vozilići i za izradu glavnog Projekta  vodovod Načinovići (glavni projekt trase dužine 1,4 km sa prekidnom komorom), sa troškovnik radova.

  Povodom predstojećih Božićnih blagdana, u svrhu tradicionalnog darivanja stanovnika Općine Kršan, prihvaćena je  ponude T.P. ''ŠTRUCA''  iz Galižane za nabavku Pinci  i Obrt  Artea grafika iz Labina, Vinež, za nabavku kalendara, i ostalog prigodnog materijala.

  Na sjednici Poglavarstva Općine Kršan donijeta je Odluka da se pristupi pojedinačnoj isplati novčane pomoći u visini  300,00 kn svim umirovljenicima sa  područja Općine Kršan iz sredstava osiguranih Proračunom Općine Kršan za 2008. godinu a  prema Programu socijalne skrbi. Novčana naknada isplatiti će se umirovljenicima putem tekućih računa i štednih knjižica. Ukoliko umirovljenici nemaju otvorene bankovne račune, novčana sredstava biti će pojedinačno  isplaćena.

  U svrhu uređenja prostorija matičnog ureda u Potpićnu imenovan je nadzorni organ VEMA ING  iz Pićna i odobreno je korištenje prostorija općinske arhive u Potpićnu privremeno   za smještaj arhive i za rad MU u Potpićnu.

  U svrhu uređenja prilaza selu Donadići prihvaćen je prijedlog mještana za uređenje prilaza.

  Poglavarstvo je odobrilo sufinanciranje ozvučenja crkve Sv. Antona u Kršanu.

   OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja