Novosti

 • 15.6.2022.

  Objava Natječaja za prodaju nekretnina

   

  Općina Kršan objavljuje Natječaj za prodaju nekretnina u k.o. Čepić, k.o. Kršan, k.o. Plomin, k.o. Nova Vas i k.o. Šušnjevica.

  Posljednji dan prijave na natječaj je 23. lipnja 2022.g.

   

 • 10.6.2022.

  Obraćanje općinskog načelnika povodom prve godine mandata

   

  Dragi mještani Općine Kršan, prošlo je otprilike godinu dana od lokalnih izbora i isto toliko od kako sam preuzeo dužnost načelnika Općine Kršan, i mogu vam reći da se zaista osjećam kao da smo jučer odnijeli izbornu pobjedu i krenuli s našim programom i radom za Novi Smjer Općine Kršan.

  Godinu iza nas ispunile su mnogobrojni doživljaji i situacije, kako one lijepe, a isto tako i neke ne baš ugodne, usudio bi se reći, teške situacije.

  U samom početku, moram priznati da nije bilo lako. Od prvog dana mandata, svakodnevno slušati i tražiti rješenja za razne probleme naših žitelja, koji su nažalost niz godina bili neriješeni i zanemareni. Dao sam sve od sebe da svakoga tko je to zatražio, primim u svoj ured, da odgovorim na svaki e-mail, da poslušam probleme, riječi, ali i savjete i sugestije, jer ipak riječi naših ljudi su ono najbitnije i najvažnije što možemo čuti, a istina o stanju u Općini koju sam morao čuti često je bila i bolna i neugodna.

  Na početku, još i kroz kampanju, obećali smo jednu, za mene, veoma bitnu stvar, i vjerujem i siguran sam da smo je ostvarili i da ćemo tako nastaviti i dalje.

  Prije svega, ojačali smo suradnju s našim mještanima, slušali, a i dalje slušamo konkretne želje, probleme i potrebe, sve s razlogom da našim žiteljima omogućimo da svakodnevni život bude koliko toliko lakši, ali i bolji. To je ipak i temeljna uloga svake općine, svakog grada i svake županije kao institucije, naša dužnost. I to je za mene svakako jedan veliki uspjeh i veliki pomak unaprijed.

  U ovih godinu dana pokrenuli smo i napravili veliki broj novih koraka koji poboljšavaju društveni standard naših žitelja, indirektno, ali i direktno. U istom tempu nastavljamo i ove godine.

  Ono što je sada, danas, i u narednom periodu svima nama potrebno je: vrijeme, strpljenje i razumijevanje. Nažalost, ne možemo odmah učiniti i popraviti sve, čak ni one naoko sitne stvari koje se našim građanima čine jednostavnim, a to nisu. Želim vam reći da svi zajedno dajemo sve od sebe kako bi, prije svega, (1) opravdali vaše povjerenje, ali i kako bi (2) život u Općini Kršan zaista, ne samo na papiru, već i u stvarnosti, stvorili boljim i ugodnijim.

  Htio bih vam zaista svima još jednom zahvaliti, poručiti da su vam moja vrata uvijek otvorena, da sam uvijek dostupan i putem emaila, telefona, te da se, ne samo meni, već i cijeloj općinskoj upravi, općinskom vijeću na čelu s Predsjednikom vijeća, uvijek možete obratiti za što god smatrate da je nužno i bitno.

  Hvala vam.

  Roman Carić.

   

 • 9.6.2022.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta – sigurnost na cesti, vertikalna i horizontalna signalizacija na području Općine Kršan

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-03/22-01/14, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 9. lipnja 2022. godine, općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 9. lipnja 2022. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta – sigurnost na cesti, vertikalna i horizontalna signalizacija na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

   1. LIČILAC, d. o. o., Dukićeva ulica 29/F, Pula,

  2. Signal Promet, d. o. o., Rudeški ogranak 6, Zagreb,

  3. SIGNALIZACIJA I OPREMA, d. o. o., Nova Vas 102 H, Brtonigla.

 • Foto vijesti

  7.6.2022.

  Objava Odluke o privremenoj rang listi DV Kockica

   

  Temeljem članka 22. st.1. i članka 24. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić Kockica Kršan, u skladu s Odlukom o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić Kockica Kršan u pedagošku 2022./2023. godinu (KLASA: 034-02/22-02/01, URBROJ: 2163-22-1-54-61-02-21-12) od 04. svibnja 2022. godine Povjerenstvo za upise donosi: ODLUKU O PRIVREMENOJ RANG LISTI  o upisima djece u pedagošku 2022/2023 godinu u Dječji vrtić Kockica Kršan. 

   

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 67 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja