Novosti

 • 2.11.2021.

  Otvoren FLAG natječaj za provedbu mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstveno

   

  Detaljnije u privitku. 

   

 • Foto vijesti

  26.10.2021.

  Objava Priopćenja Stožera civilne zaštite Istarske županije

   

  U privitku objavljujemo Priopćenje za javnost Stožera civilne zaštite Istarske županije.

 • Foto vijesti

  22.10.2021.

  Obavijest o provedbi deratizacije od 25.10. - 02.11. 2021.

   

   

  OBAVIJEST  O PROVEDBI DERATIZACIJE

   

  Na  području OPĆINE  KRŠAN provest će se akcija  preventivne sustavne deratizacije (trovanja glodavaca)  u vremenu od: 25. listopada – 02. studenoga 2021.

   

  Odraditi će se javne površine, zajednički dijelovi stambenih zgrada gdje postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca.

   

  Umoljavaju se građani, da se pridržavaju sljedećih uputa :

  1. Za vrijeme trajanja deratizacije onemogućiti malodobnoj djeci pristup na mjesta na kojima je postavljen otrov za glodavce.

  2. Skloniti sve životinje (kućne ljubimce) na sigurno mjesto gdje ne mogu doći do otrovnih mamca.

  3. Očistiti zajedničke dijelove zgrada, drvarnica, tavana i ostala spremišta od otpada.

  4. Stručnim ekipama izvođača pružiti sve tražene informacije i omogućiti im  pristup u sve prostorije gdje je potrebno izložiti otrovne mamce.

  5. Zabranjuje se dirati ili premještati izložene otrovne mamce.

   

  U slučaju eventualnog trovanja potražiti pomoć u najbližoj zdravstvenoj organizaciji (protuotrov: vitamin K1 - fitomenadion).

   

  Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju uputa, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost sami, odnosno roditelji za djecu.

   

 • 22.10.2021.

  Obavijest o dostavi Poziva za dostavu ponuda, za dobavu i postavljanje inox ograde na lokaciji 1, 2 i 3 na šetnici u Plomin Luci – I faza

      

  O B A V I J E S T

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 4/21) i Odluke KLASA: 406-01/21-02/19, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 21. listopada 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za dobavu i postavljanje inox ograde na lokaciji 1, 2 i 3 na šetnici u Plomin Luci – I faza, dana 21. listopada 2021. uputio je Poziv za dostavu ponuda sljedećim osobama:

   

  1.    AMBIENTALNI DEKOR j.d.o.o., Lazarići 5, 52232 Kršan,

  2.    BRACOM d.o.o., Šumber 28, 52231 Nedešćina,

  3.    BRAVARIJA BELIN, vl. Dalibor Kiršić, Jurazini 20, 52231 Nedešćina, 

    
Arhiva: |<<1 2 3 4 5 67 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja