Novosti

 • Foto vijesti

  28.7.2021.

  Veliko priznanje za našu Općinu!

  Temeljem članka 27. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Župan Istarske županije, dana 16. srpnja 2021. godine, donio je odluku o osnivanju i imenovanju članova Partnerskog vijeća Istarske županije. Partnersko vijeće osniva se u svrhu sudjelovanja u izradi i provedbi Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine, utvrđivanja razvojnih prioriteta, predlaganja strateških projekata od značaja za razvoj Istarske županije, praćenja i vrednovanja njihove provedbe te obavljanja drugih poslova sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima.To je odlukom u sastav Partnerskog vijeća ujedno imenovan i načelnik Općine Kršan Roman Carić. To je posebno priznanje Općini Kršan koja ovime potvrđuje svoj status u Istarskoj županiji i svoju važnost u regionalnom razvoju.

   

  Načelnik Općine Kršan imenovan u sastav Partnerskog vijeća Istarske županije! Župan Istarske županije osnovao je Partnersko vijeće u svrhu sudjelovanja u izradi i provedbi Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine, utvrđivanja razvojnih prioriteta, predlaganja strateških projekata od značaja za razvoj Istarske županije, praćenja i vrednovanja njihove provedbe te obavljanja drugih poslova sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima. To je posebno priznanje Općini Kršan koja ovime potvrđuje svoj status u Istarskoj županiji i svoju važnost u regionalnom razvoju, te je ujedno i jedna od ukupno tri Općina koje su ušle u sastav Partnerskog vijeća!

 • 27.7.2021.

  Obavijest

  Temeljem čl. 7. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 4/21) i Odluke KLASA: 406-01/21-02/12, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 27. srpnja 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave - nabava radova – arheoloških istraživanja na području feudalne rezidencije srednjovjekovnog kaštela Kožljak, Poziv za dostavu ponuda uputio je slijedećim osobama:

   

  1. Arheološki muzej Istre u Puli, Carrarina ulica 3, 52 100 Pula

  2. Hrvatski restauratorski zavod, N. Grškovića 23, 10 000 Zagreb

  3. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet, Odsjek za arheologiju, I.M. Ronjgova 1

  52 100 Pula

 • Foto vijesti

  22.7.2021.

  Izvješće o ispitivanju mora

 • Foto vijesti

  17.7.2021.

  Izvješće o troškovima provedbe lokalnih izbora

   

   

   

   

   

  Temeljem članka 126. stavka 7. i 8. Zoakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20 144/20, 37/21), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kršan donosi IZVJEŠĆE O TROŠKOVIMA PROVEDBE LOKALNIH IZBORA

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 7 8 910> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja