Gospodarstvo

Obrtništvo i industrija

Prema rezultatima "Studije o intelektualnom kapitalu i uspješnosti" Hrvatske gospodarske komore iz 2003. godine Općina Kršan je proglašena gospodarski najefikasnijom općinom u Hrvatskoj. Ovaj primat može biti nova energija koja će usmjeravati njen razvoj u svim značajnim segmentima, a tome će pridonijeti i sam geografski položaj Općine Kršan smještene u prostoru koji omeđuje s jedne strane Kvarner, Plominski zaljev, uvala Brestova, te Učka, a masiv središnje Istre i dolina rijeke Raše, s druge strane. Položaj općine koji uključuje morske, ravničarske i brdske elemente reljefa daje potencijal za multifunkcionalan razvoj.

U 2004. godini u Općini Kršan došlo je do potpune realizacije programa "Poduzetnik 2" pa je u suradnji s Ministarstvom za obrt, malo i srednje poduzetništvo i komercijalnim bankama uloženo na području općine oko 9.2 milijuna kuna, i to većim dijelom u proizvodne djelatnosti. Najveća uloga Općine Kršan u realizaciji ovog Programa sastoji se u tome što Općina Kršan subvencionira dio kamata poduzetnicima u visini 5 % korisnicima kredita za ulaganja u proizvodne djelatnosti, te u visini 4 % korisnicima kredita za ulaganja u uslužne djelatnosti.

Poduzetništvo je uglavnom vezano uz nekoliko jakih tvrtki, od kojih su najznačajnije: "Big Toys" d.d. iz Potpićna, nekad tvornica igračaka, danas stolica i stolova, te "Histria tube" d.d. takoćer iz Potpićna, svojevrsni nasljednik "Tvornice tankostijenih cijevi". Osim navedenih tvrtki, od velikog značaja za općinu su i termoelektrane Plomin I. i II., smještene u Plomin Luci, koje u obavljanju djelatnosti proizvodnje električne energije angažiraju veliki ljudski i financijski potencijal.

Kalendar događanja