Javna nabava

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)


 • 26.5.2023.

  Obavijest objavi postupka javne nabave za Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Kršan u Elektroničkom oglasniku javne nabave

   

  S današnjim danom u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN RH) objavljen je postupak javne nabave za Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Kršan.

   

  Naručitelj: Općina Kršan je objavio "Obavijest o nadmetanju" za postupak: Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Kršan, broj objave: 2023/S 0F2-0022740.

  Rok za dostavu ponuda je 20.06.2023. u 12:00 sati.

  Dokumentacija o nabavi s pripadajućim prilozima na linku:

  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7638836

   

 • 25.5.2023.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za izvođenje radova na izgradnji (proširenju) groblja Kršan – III. faza

   

  Temeljem čl. 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeno glasilo Općine Kršan broj: 14/22) i Odluke, KLASA: 406-03/23-01/15, URBROJ: 2163-22-23-1 od 25. svibnja 2023. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 25. svibnja 2023. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na izgradnji (proširenju) groblja Kršan – III. faza, slijedećim gospodarskim subjektima:

   1. „CARIĆ COP“, vl. Elvin Carić, Čambarelići 3/2, 52232 Kršan,  

  2. „DE CONTE d.o.o.“, Pulska 2, 52220 Labin,   

  3. „LINOGRAD d.o.o.“, Poslovna zona Vinež 606, 52220 Labin

 • Foto vijesti

  9.5.2023.

  Objava oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme

   

  Općina Kršan objavljuje oglas za prijam u službu na određeno vrijeme (zamjena za duže vrijeme odsutnog službenika) na radno mjesto:

  Voditelj Odsjeka za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan.

  Oglas je otvoren do 17. svibnja 2023.

 • 8.5.2023.

  Objava I. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2023. godinu

   

   Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu.

   

 • Foto vijesti

  18.4.2023.

  Obavijest o upućivanju Poziva za dostavu ponuda, Izrada Idejnog rješenja Sanacije, rekonstrukcije i prenamjene zgrade bivše separacije u Potpićnu u Techno inovacijski inkubator

   

  Temeljem čl. 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 14/22) i Odluke KLASA: 406-03/23-01/13, URBROJ: 2163-22-23-1 od 17. travnja 2023. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave  Nabava usluge –  Izrada Idejnog rješenja Sanacije, rekonstrukcije i prenamjene zgrade bivše separacije u Potpićnu u Techno inovacijski inkubator  dana 18. travnja 2023. godine uputio je Poziv za dostavu ponuda slijedećim osobama:

  1.    Građevinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Kačićeva ulica 26, 10 000 Zagreb

  2.    SB projektiranje d.o.o., Horvatovac 84a, 10000 Zagreb

  3.    Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Fra Andrije Kačića Miošića 26, 10 000 Zagreb

   

Arhiva: |<12 3 4 5 6 7 8 9 10> >|

Kalendar događanja