Javna nabava

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)


 • 11.8.2021.

  Objava registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

   

   

  Općina Kršan objavljuje Registar ugovora ažuriranih na dan 11. kolovoza 2021.

 • 13.7.2021.

  Objava VI. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu

   

  Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje VI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu.

   

 • 15.6.2021.

  Objava Poziva za dostavu ponuda, jednostavna nabava za izvođenje radova na osiguranju preglednosti na raskrižju spoja proizvodno - poslovne zone Kršan - Istok

   

  O B A V I J E S T

   

   Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeno glasilo Općine Kršan broj: 04/21) i Odluke KLASA: 406-01/21-02/10, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 14. lipnja 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na osiguranju preglednosti na raskrižju spoja proizvodno - poslovne zone Kršan-Istok na državnu cestu D 500, Poziv za dostavu ponuda dana 15. lipnja 2021. godine uputio je slijedećim osobama:

   

   1. Obrtu za niskogradnju i hidrogradnju ISKOPI, vl. Žarko i Darko Ilić, Žudigi 90, Potpićan,

  2. Društvu DE CONTE d.o.o. Labin, Pulska 2,

  3. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina CARIĆ COP, vl. Carić Elvin, Čambarelići 3, 52 232 Kršan, putem e-maila: cariccop@gmail.com.

 • 14.6.2021.

  Objava V. izmjena i dopuna Plana nabave za 2021.g.

   

  Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje V. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu.

   

 • 20.5.2021.

  Objava Obavijesti o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta - živica, na području općine Kršan

   

   

  O b a v i j e s t

   

  o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta - živica, na području općine Kršan.

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-01/21-02/9, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 20. svibnja 2021., općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 20. svibnja 2021. Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta - živica, na području općine Kršan, sljedećim gospodarskim subjektima:

   

  1. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina „CARIĆ COP“, vl. Elvin Carić, Čambarelići 3/2, Kršan,

  2. Obrtu za komunalne usluge ''PUT'', vl. Silvano Benazić, Blaškovići 3 F, Kršan,

  3. Niskogradnja i hidrogradnja „ISKOPI“, vl. Žarko Ilić i Darko Ilić, Žudigi 90, Potpićan

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10> >|

Kalendar događanja