Javna nabava

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)


 • 11.11.2021.

  Objava X. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu

   

   

  Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje X. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu.
 • 9.11.2021.

  Obavijest o objavi postupka za nadmetanje, Opskrba električnom energijom javne rasvjete radi sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od dvije godine – podmirenje troškova javne rasvjete

   

  Obavještavamo da je postupak za nadmetanje: „Opskrba električnom energijom javne rasvjete radi sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od dvije godine – podmirenje troškova javne rasvjete“ objavljen dana

  09. studenog 2021. godine u EOJN RH, broj objave: 2021/S 0F2-0040726. 

   

  STRUČNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU POSTUPKA:

  „Opskrba električnom energijom javne rasvjete radi sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od dvije godine –

  podmirenje troškova javne rasvjete“

  Objavljeno na oglasnoj ploči / WEB stranici Općine Kršan dana

  09. studenog 2021. godine

 • 22.10.2021.

  Obavijest o dostavi Poziva za dostavu ponuda, za dobavu i postavljanje inox ograde na lokaciji 1, 2 i 3 na šetnici u Plomin Luci – I faza

      

  O B A V I J E S T

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 4/21) i Odluke KLASA: 406-01/21-02/19, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 21. listopada 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za dobavu i postavljanje inox ograde na lokaciji 1, 2 i 3 na šetnici u Plomin Luci – I faza, dana 21. listopada 2021. uputio je Poziv za dostavu ponuda sljedećim osobama:

   

  1.    AMBIENTALNI DEKOR j.d.o.o., Lazarići 5, 52232 Kršan,

  2.    BRACOM d.o.o., Šumber 28, 52231 Nedešćina,

  3.    BRAVARIJA BELIN, vl. Dalibor Kiršić, Jurazini 20, 52231 Nedešćina, 

    
 • 18.10.2021.

  Objava IX. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu.

   

   

  Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje IX. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu.
 • 23.9.2021.

  Objava VIII. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu.

   

   

  Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje VIII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu.
Arhiva: |<<1 23 4 5 6 7 8 9 10> >|

Kalendar događanja