Javna nabava

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)


 • 19.10.2022.

  Obavijest o upućivanju Poziva za dostavu ponuda, Izvođenje radova na konstruktivnoj sanaciji zgrade na k.č. 23/zgr u k.o. Plomin - I faza

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 4/21) i Odluke KLASA: 406-03/22-01/25, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 18. listopada 2022. godine,

  Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave - Izvođenje radova na konstruktivnoj sanaciji zgrade na k.č. 23/zgr u k.o. Plomin -  I faza, dana 19. listopada 2022.

  uputio je Poziv za dostavu ponuda slijedećim gospodarskim subjektima:

  1. MACUKA d.o.o., Videti 121f, 52 404 Sv. Petar u Šumi, OIB: 00645636377

  2. CITADELA d.o.o., Ružić selo 151, 51 226 Hreljin, OIB: 76029272539

  3. KAPITEL d.o.o., 9. rujan 6, 52 341 Žminj; OIB: 45821273643

   

   Napomena: Izvođenje radova sufinancira se sredstvima Ministarstva medija i kulture Republike Hrvatske.

   

  Objavljeno na službenoj web stranici/oglasnoj ploči Općine Kršan dana 19. listopada 2022.

          

 • 14.10.2022.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za izvođenje radova na građenju (proširenju) groblja Kršan – II. faza

   Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-03/22-01/24, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 13. listopada 2022. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 14. listopada 2022. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na građenju (proširenju) groblja Kršan – II. faza, slijedećim gospodarskim subjektima:

   1. „CARIĆ COP“, vl. Elvin Carić, Čambarelići 3/2, 52232 Kršan,  

  2. „DE CONTE d.o.o.“, Pulska 2, 52220 Labin,   

  3. „LINOGRAD d.o.o.“, Poslovna zona Vinež 606, 52220 Labin

   

 • 12.10.2022.

  Obavijest o upućivanju Poziva za dostavu ponuda, izvođenje radova na uklanjanju stabala i raslinja te ostali radovi na uređenju obuhvata Poduzetničke zone Kršan Istok

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeno glasilo Općine Kršan broj: 04/21) i Odluke KLASA: 406-03/22-01/22, URBROJ: 2163-22-01/1-22-2 od 12. listopada 2022. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na uklanjanju stabala i raslinja te ostali radovi na uređenju obuhvata Poduzetničke zone Kršan Istok, Poziv za dostavu ponuda dana 12. listopada 2022. godine uputio je slijedećim osobama:

  1. PUT, Obrt za komunalne usluge, vl. Silvano Benazić (OIB: 02250234167), Blaškovići 3F, Blaškovići, putem e-maila: silvano.benazic@gmail.com,

  2. Obrt za uslužne djelatnosti u šumarstvu i građevinarstvu FORST, vl. Sanjin Zubović, (OIB: 90118412193), Čambarelići 4, Kršan, putem e-maila: sanjin.zubovic@gmail.com.

  3. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina CARIĆ COP, vl. Carić Elvin (OIB: 00671558690), Čambarelići 3, 52 232 Kršan, putem e-maila: cariccop@gmail.com.

 • 12.10.2022.

  Obavijest o upućivanju Poziva za dostavu ponuda, Izvođenje radova - Konstruktivna sanacija zidova (hitne intervencije) u Kaštelu Kožljak - I faza

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 4/21) i Odluke KLASA: 406-03/22-01/23, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 12. listopada 2022. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave - Izvođenje radova - Konstruktivna sanacija zidova (hitne intervencije) u Kaštelu Kožljak - I faza, dana 12. listopada 2022. uputio je Poziv za dostavu ponuda slijedećim osobama:

  1. MACUKA d.o.o., Videti 121f, 52 404 Sv. Petar u Šumi, OIB: 00645636377

  2. CITADELA d.o.o., Ružić selo 151, 51 226 Hreljin, OIB: 76029272539

  3. KAPITEL d.o.o., 9. rujan 6, 52 341 Žminj; OIB: 45821273643

   Napomena: Izvođenje radova sufinancira se sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

 • 4.10.2022.

  Obavijest o upućivanju Poziva za dostavu ponuda, Izrada Glavnog projekta za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe u Šušnjevici - II. FAZA

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeno glasilo Općine Kršan broj: 04/21) i Odluke KLASA: 406-03/22-01/21, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 04. listopada 2022. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za nabavu usluge - Izrada Glavnog projekta za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe u Šušnjevici - II. FAZA, Poziv za dostavu ponuda dana 04. listopada 2022. godine uputio je slijedećim osobama:

  1. Društvu P.M.C. d.o.o. (OIB: 22071337372), Ul. Andrije Medulića 6, 51 000 Rijeka, putem e-maila: info@pmc-sailing.com, miran.cofek@gmail.com ,

  2. Društvu IMC d.o.o. (OIB: 11259593301), Slavka Krautzeka 97, 51 000 Rijeka, putem e-maila: imc@imc.com.hr, bujan@imc.com.hr,

  3. Društvu ARTEC – KORA d.o.o. (OIB: 75032589942), Janeza Trdine 7/3, 51 000 Rijeka, putem e-maila: artec-kora@inet.hr , zkrajcevic@gmail.com.

   

Arhiva: |<<1 23 4 5 6 7 8 9 10> >|

Kalendar događanja