Javna nabava

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)


 • 14.9.2021.

  Sprječavanje sukoba interesa

  Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

   Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Općina Kršan objavljuje gospodarske subjekte s kojima je predstavnik  naručitelja  iz  članka  76.  stavak 2.  točka 1.  Zakona  o  javnoj  nabavi

  (općinski načelnika) ili s njim povezane osobe u sukobu interesa 77. stavak 1.  Zakona o javnoj nabavi:

   1. OPG Roman Carić  Kršan, Kršan 36b,

  2. Društvo INTERNOVA d.o.o. Pazin, Industrijska Ulica 19

 • 20.8.2021.

  Objava VII. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu

   

  Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje VII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu.
 • 11.8.2021.

  Objava registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

   

   

  Općina Kršan objavljuje Registar ugovora ažuriranih na dan 11. kolovoza 2021.

 • 13.7.2021.

  Objava VI. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu

   

  Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje VI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu.

   

 • 15.6.2021.

  Objava Poziva za dostavu ponuda, jednostavna nabava za izvođenje radova na osiguranju preglednosti na raskrižju spoja proizvodno - poslovne zone Kršan - Istok

   

  O B A V I J E S T

   

   Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeno glasilo Općine Kršan broj: 04/21) i Odluke KLASA: 406-01/21-02/10, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 14. lipnja 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na osiguranju preglednosti na raskrižju spoja proizvodno - poslovne zone Kršan-Istok na državnu cestu D 500, Poziv za dostavu ponuda dana 15. lipnja 2021. godine uputio je slijedećim osobama:

   

   1. Obrtu za niskogradnju i hidrogradnju ISKOPI, vl. Žarko i Darko Ilić, Žudigi 90, Potpićan,

  2. Društvu DE CONTE d.o.o. Labin, Pulska 2,

  3. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina CARIĆ COP, vl. Carić Elvin, Čambarelići 3, 52 232 Kršan, putem e-maila: cariccop@gmail.com.

Arhiva: |<<1 2 34 5 6 7 8 9 10> >|

Kalendar događanja