Javna nabava

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)


 • 30.9.2022.

  Objava VI. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2022. g.

   

  Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje VI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu.

   

 • 30.9.2022.

  Obavijest o upućivanju Poziva za dostavu ponuda, Izrada projektno-tehničke dokumentacije – Izrada projektno-tehničke dokumentacije – idejni projekt za Posjetiteljski centar u Čepićkom polju

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 4/21) i Odluke KLASA: 406-03/22-01/20, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 30. rujna 2022. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave – Izrada projektno-tehničke dokumentacije – Izrada projektno-tehničke dokumentacije – idejni projekt za Posjetiteljski centar u Čepićkom polju, dana 30. rujna 2022. uputio je Poziv za dostavu ponuda slijedećim osobama:

  1. TECHCON PLAN d.o.o., Demetrova 4, 51 000 Rijeka

  2. ARCHITECT ANTE VRBAN d.o.o., Trg Josipa Jurja Strossmayera 11, 10 000 Zagreb

  3.ARTITURA – Ured ovlaštene arhitektice Natali Zuliani Giambastiani, mag.ing.arch., Zelenice 7, 52 220 Labin

   

 • 9.9.2022.

  Objava V. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2022. g.

   

   Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu.

   

 • 9.9.2022.

  O B A V I J E S T

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeno glasilo Općine Kršan br. 4/21) i Odluke KLASA:406-03/22-01/18, URBROJ:2163-22-01/1-22-1 od 9. rujna 2022. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave –  Izrada projektno-tehničke dokumentacije – glavni projekti za izgradnju komunalne infrastrukture Starog grada Kožljaka (Kaštel Kožljak), dana 9. rujna 2022. uputio je Poziv za dostavu ponuda slijedećim osobama:

   

  1. TECHCON PLAN d.o.o., Demetrova 4, 51 000 Rijeka

  2. ETA CONSULT d.o.o., Vinež 345/1, 52 220 Labin

  3. WALL – inžinjering d.o.o., Sv. Katarina 18, 52 220 Labin

 • 18.8.2022.

  Obavijest o upućivanju Poziva za dostavu ponuda, dobava i postavljanje ograde na lokaciji 4 na šetnici u Plomin Luci – II faza

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 4/21) i Odluke KLASA: 406-03/22-01/17, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 18. kolovoza 2022. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za dobavu i postavljanje ograde na lokaciji 4 na šetnici u Plomin Luci – II faza, dana 18. kolovoza 2022. uputio je Poziv za dostavu ponuda slijedećim osobama:

  1. ELTRADE due d.o.o., OIB: 35222100677, Rudarska 1, 52 220 Labin,

  2. BRACOM d.o.o., OIB: 06639428553, Šumber 28, 52 231 Nedešćina,

  3. BRAVARIJA BELIN, vl. Dalibor Kiršić, OIB: 98191868904, Jurazini 20, 52 231 Nedešćina.

Arhiva: |<<1 2 34 5 6 7 8 9 10> >|

Kalendar događanja