Javna nabava

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)


 • Foto vijesti

  10.4.2013.

  Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

  Sukladno Zaključku Vlade RH donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, KLASA: 330-01/11-02/01, URBROJ: 5030106-11-2, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi, tijelo javne vlasti dužno je podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti iskazati prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja, te iste ustrojiti i objaviti na svojim internetskim stranicama za 2010. godinu pa nadalje.

  Temeljem navedenog Općina Kršan kao tijelo javne vlasti objavljuje obrazac Pregleda ugovora koji možete pogledati u privitku.

 • 19.2.2013.

  Objava Plana nabave za 2013.g.

  Temeljem čl. 20. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) Općinski načelnik Općine Kršan objavljuje Plan nabave za 2013.godinu.

 • Foto vijesti

  23.11.2012.

  Obavijest o objavi dodatne dokumentacije za postupak javne nabave

  Dana 07. studeni 2012. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljen je Poziv za nadmetanje za ustupanje radova na Sanaciji i obnovi Kaštela Kršan, na području Općine Kršan.

  Dana 23. studeni 2012. godine uvrštena je dodatna dokumentacija za navedeni postupak, a istu mođete preuzeti u privitku.

 • Foto vijesti

  23.11.2012.

  Obavijest o uvrštenju dodatne dokumentacije za postupak javne nabave

  Dana 19. studeni 2012. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljen je Poziv za nadmetanje za ustupanje radova na Sanaciji i obnovi prostora u Potpićnu (bivša samačka), na području Općine Kršan.

  Dana 23. studeni 2012. godine uvrštena je dodatna dokumentacija za navedeni postupak, a istu možete preuzeti u privitku.

 • Foto vijesti

  19.11.2012.

  Obavijest o objavi Poziva za nadmetanje

  Dana 19. studeni 2012. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljen je Poziv za nadmetanje za ustupanje radova na Sanaciji i obnovi prostora u Potpićnu (bivša samačka), na području Općine Kršan.

  Rok za dostavu ponuda je 07. prosinca 2012. godine do 12:00 sati, a ostali detalji o nadmetanju otvorenog postupka javne nabave navedeni su u Obrascu dokumentacije za nadmetanje u privitku ove obavijesti.

Arhiva: |<<31 32 33 34 35 36 37 3839 40> >|

Kalendar događanja