Javna nabava

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)


 • 14.6.2021.

  Objava V. izmjena i dopuna Plana nabave za 2021.g.

   

  Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje V. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu.

   

 • 20.5.2021.

  Objava Obavijesti o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta - živica, na području općine Kršan

   

   

  O b a v i j e s t

   

  o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta - živica, na području općine Kršan.

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-01/21-02/9, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 20. svibnja 2021., općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 20. svibnja 2021. Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta - živica, na području općine Kršan, sljedećim gospodarskim subjektima:

   

  1. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina „CARIĆ COP“, vl. Elvin Carić, Čambarelići 3/2, Kršan,

  2. Obrtu za komunalne usluge ''PUT'', vl. Silvano Benazić, Blaškovići 3 F, Kršan,

  3. Niskogradnja i hidrogradnja „ISKOPI“, vl. Žarko Ilić i Darko Ilić, Žudigi 90, Potpićan

 • 13.5.2021.

  Objava IV. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu.

   

  Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu.

 • 29.4.2021.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - redovnog održavanja zgrada u vlasništvu Općine Kršan tijekom 2021. godine.

   

              Temeljem čl. 7. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21), Općina Kršan objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti - redovnog održavanja zgrada u vlasništvu Općine Kršan tijekom 2021. godine, na području Općine Kršan.

               Tekst Poziva na dostavu ponuda, Troškovnik, Ponudbeni list i pripadajuće Izjave, možete pogledati / preuzeti u privitku.

               Zadnji rok podnošenja prijave (ponude) je 06. svibnja 2021. godine.

 • 27.4.2021.

  Objava III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu.

   

  Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu.

Arhiva: |<<1 2 3 45 6 7 8 9 10> >|

Kalendar događanja