Javna nabava

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)


 • 11.8.2022.

  Objava registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

   

   Općina Kršan objavljuje Registar ugovora ažuriranih na dan 10.08.2022. godine.

 • 6.7.2022.

  Objava IV. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2022. g.

   

   Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu.

 • 28.6.2022.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta – makadamski putovi na području Općine Kršan

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-03/22-01/16, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 28. lipnja 2022. godine, općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 28. lipnja 2022. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta – makadamski putovi na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

   1. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina „CARIĆ COP“, vl. Elvin Carić, Čambarelići 3/2, Kršan,

  2. Obrtu za cestovni prijevoz robe ''MG TRANS'', vl. Marin Grožić, Šušnjevica 43, Šušnjevica,

  3. „AGRO ZELENI, d. o. o.“ Polje Čepić, Deželići 8, Kršan.

 • 20.6.2022.

  Objava III. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2022. godinu.

   

   Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu.

   

 • 9.6.2022.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta – sigurnost na cesti, vertikalna i horizontalna signalizacija na području Općine Kršan

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-03/22-01/14, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 9. lipnja 2022. godine, općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 9. lipnja 2022. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta – sigurnost na cesti, vertikalna i horizontalna signalizacija na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

   1. LIČILAC, d. o. o., Dukićeva ulica 29/F, Pula,

  2. Signal Promet, d. o. o., Rudeški ogranak 6, Zagreb,

  3. SIGNALIZACIJA I OPREMA, d. o. o., Nova Vas 102 H, Brtonigla.

Arhiva: |<<1 2 3 45 6 7 8 9 10> >|

Kalendar događanja