Javna nabava

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)


 • 19.4.2021.

  Objava Obavijesti o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje javnih zelenih površina – košnja trave, na području Općine Kršan

  O b a v i j e s t

                 o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje javnih zelenih površina – košnja trave, na području Općine Kršan.

   Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-01/21-02/6, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 16. travnja 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 19. travnja 2021. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje javnih zelenih površina – košnja trave, na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

   1. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina CARIĆ COP, vl. Elvin Carić, Čambarelići 3/2, Kršan,

  2. Obrtu za komunalne usluge ''PUT'', vl. Silvano Benazić, Blaškovići 3 F, Kršan,

  3. Obrtu za podizanje zgrada i izgradnju objekata niskogradnje LUKEŽ, vl. Dražen Lukež, Pužari 32, Gračišće.

 • 3.3.2021.

  Objava Poziva na dostavu ponuda za izvođenje radova na Uređenju okoliša i terase Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić, PŠ Kršan

  Obavijest

                 o objavi Poziva na dostavu ponuda za izvođenje radova na Uređenju okoliša i terase Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić, PŠ Kršan, na području Općine Kršan

   Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke, KLASA: 406-01/21-02/5, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 01. ožujka 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 02. ožujka 2021. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na Uređenju okoliša i terase Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić, PŠ Kršan, na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

   1. KAPITEL d.o.o., 52341 Žminj, Trg 9. rujna 6

  2. Kamenoklesarski obrt MOZAIK, vl. Nenad Brenko, 52332 Pićan, Orič 37

  3. MACUKA d.o.o. za građevinarstvo, 52404 Sveti Petar u Šumi, Videti 121 F

 • 1.3.2021.

  Objava II. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu.

   

  Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu.

 • 12.2.2021.

  Objava registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

   

   

  Općina Kršan objavljuje Registar ugovora ažuriranih na dan 08.02.2021. godine.

   

 • 4.2.2021.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za radove – Investicijsko održavanje javne rasvjete na području Općine Kršan tijekom 2021. godine

   

                 Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke  KLASA: 406-01/21-02/4, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 02. veljače 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 04. veljače 2021. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za radove – Investicijsko održavanje javne rasvjete na području Općine Kršan tijekom 2021. godine, slijedećim gospodarskim subjektima:

  1. društvu ELEKTRO ĐANINI d.o.o. Kršan, Kršan, Kršan 60,

  2. društvu TECMON d.o.o. Kršan, Kršan 44/A,

  3. društvu EL.C. ELECTRON d.o.o. Kršan, Kršan, Pristav 38.

   

Arhiva: |<<1 2 3 4 56 7 8 9 10> >|

Kalendar događanja