Javna nabava

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)


 • 2.2.2021.

  Objava I. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2021.g.

   

  Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu.

 • 28.1.2021.

  Obavijest o upućivanju poziva za dostavu ponuda, monterski i ostali radovi na nabavi i polaganju vodovodnih cijevi na izgradnji vodovodnog priključka proizvodno - poslovne zone Kršan-Istok

   

  O B A V I J E S T

   Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/21-02/2, URBROJ: 2144/04-01/1-20-1 od 25. siječnja 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za izvođenje građevinskih, monterskih i ostalih radova na nabavi i polaganju vodovodnih cijevi na izgradnji vodovodnog priključka proizvodno - poslovne zone Kršan-Istok, na području Općine Kršan, Poziv za dostavu ponuda dana 27. siječnja 2021. godine uputio je slijedećim osobama:

  1. Obrtu za niskogradnju i hidrogradnju ISKOPI, vl. Žarko i Darko Ilić, Žudigi 90, Potpićan,

  2. Društvu DE CONTE d.o.o. Labin, Pulska 2,

  3. Društvu TERRA KOP MEHANIZACIJA d.o.o. Kršan, Pristav 84.

 • 8.1.2021.

  Objava Plana nabave za 2021. godinu.

   

  Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje Plan nabave za 2021. godinu.

 • 24.12.2020.

  Objava IX. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020.g.

   

  Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje VIII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu.

 • 17.12.2020.

  Objava Poziva za dostavu ponuda, za izvođenje građevinskih radova na izgradnji vodovodnog priključka proizvodno - poslovne zone Kršan – Istok

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/20-02/21, URBROJ: 2144/04-01/1-20-1 od 17. prosinca 2020. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za izvođenje građevinskih radova na izgradnji vodovodnog priključka proizvodno - poslovne zone Kršan – Istok, na području Općine Kršan, Poziv za dostavu ponuda dana 17. prosinca 2020. godine uputio je slijedećim osobama:

   1. Obrtu za niskogradnju i hidrogradnju ISKOPI, vl. Žarko i Darko Ilić, Žudigi 90, Potpićan,

  2. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina CARIĆ COP Kršan, vl. Elvin Carić, Čambarelići 3

  3. Društvu TERRA KOP MEHANIZACIJA d.o.o. Kršan, Pristav 84.

   

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 67 8 9 10> >|

Kalendar događanja