Javna nabava

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)


 • 16.12.2021.

  Obavijest da je postupak poslan u Službeni list EU, opskrba električnom energijom

   

  Obavijest kojom obavještavamo da je postupak za nadmetanje: Opskrba električnom energijom radi sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od dvije godine – ponovljeni postupak, poslan u Službeni list Europske unije: 15.12.2021. godine, Broj objave: 2021/S 0F2-0045329.      

   

  STRUČNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU POSTUPKA:

  Opskrba električnom energijom radi sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od dvije godine – ponovljeni postupak  

  Objavljeno na oglasnoj ploči / WEB stranici Općine Kršan

  dana 16. prosinca 2021. godine

   

 • 16.12.2021.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za izvođenje radova na rekonstrukciji igrališta Purgarija Čepić – I faza, u naselju Purgarija Čepić na području Općine Kršan.

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-01/21-02/23, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 16. prosinca 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 16. prosinca 2021. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji igrališta Purgarija Čepić – I faza, slijedećim gospodarskim subjektima:

   1. Društvu ISTARSKE CESTE, d.o.o., Partizanski put 140, 52100 Pula,

  2. Društvu ORCUS HILT d.o.o., Buzdohanj 127 B, 51219 Čavle,   

  3. Društvu CESTE d.o.o. Pula, Strossmayera 4, 52100 Pula

 • 25.11.2021.

  Objava Poziva za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

   

  Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan, Odsjek za općinsku samoupravu, upravu, opće i pravne poslove, na radno mjesto Administrativni tajnik/ca, na određeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, objavljuje Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, koji se nalazi u privitku.

   

 • 11.11.2021.

  Objava X. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu

   

   

  Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje X. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu.
 • 9.11.2021.

  Obavijest o objavi postupka za nadmetanje, Opskrba električnom energijom javne rasvjete radi sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od dvije godine – podmirenje troškova javne rasvjete

   

  Obavještavamo da je postupak za nadmetanje: „Opskrba električnom energijom javne rasvjete radi sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od dvije godine – podmirenje troškova javne rasvjete“ objavljen dana

  09. studenog 2021. godine u EOJN RH, broj objave: 2021/S 0F2-0040726. 

   

  STRUČNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU POSTUPKA:

  „Opskrba električnom energijom javne rasvjete radi sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od dvije godine –

  podmirenje troškova javne rasvjete“

  Objavljeno na oglasnoj ploči / WEB stranici Općine Kršan dana

  09. studenog 2021. godine

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 7 89 10> >|

Kalendar događanja