Javna nabava

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)


 • 22.10.2021.

  Obavijest o dostavi Poziva za dostavu ponuda, za dobavu i postavljanje inox ograde na lokaciji 1, 2 i 3 na šetnici u Plomin Luci – I faza

      

  O B A V I J E S T

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 4/21) i Odluke KLASA: 406-01/21-02/19, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 21. listopada 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za dobavu i postavljanje inox ograde na lokaciji 1, 2 i 3 na šetnici u Plomin Luci – I faza, dana 21. listopada 2021. uputio je Poziv za dostavu ponuda sljedećim osobama:

   

  1.    AMBIENTALNI DEKOR j.d.o.o., Lazarići 5, 52232 Kršan,

  2.    BRACOM d.o.o., Šumber 28, 52231 Nedešćina,

  3.    BRAVARIJA BELIN, vl. Dalibor Kiršić, Jurazini 20, 52231 Nedešćina, 

    
 • 18.10.2021.

  Objava IX. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu.

   

   

  Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje IX. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu.
 • 23.9.2021.

  Objava VIII. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu.

   

   

  Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje VIII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu.
 • 14.9.2021.

  Sprječavanje sukoba interesa

  Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

   Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Općina Kršan objavljuje gospodarske subjekte s kojima je predstavnik  naručitelja  iz  članka  76.  stavak 2.  točka 1.  Zakona  o  javnoj  nabavi

  (općinski načelnika) ili s njim povezane osobe u sukobu interesa 77. stavak 1.  Zakona o javnoj nabavi:

   1. OPG Roman Carić  Kršan, Kršan 36b,

  2. Društvo INTERNOVA d.o.o. Pazin, Industrijska Ulica 19

 • 20.8.2021.

  Objava VII. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu

   

  Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje VII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu.
Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 7 8 910> >|

Kalendar događanja