Javna nabava - Natječaji - javna nabava

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)


 • 25.11.2021.

  Objava Poziva za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

   

  Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan, Odsjek za općinsku samoupravu, upravu, opće i pravne poslove, na radno mjesto Administrativni tajnik/ca, na određeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, objavljuje Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, koji se nalazi u privitku.

   

 • 27.11.2019.

  Obavijest izrada Glavnog projekta sanacije zidova Kaštela Kožljak radi poboljšanja mehaničke stabilnosti i otpornosti

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/19-02/17, URBROJ: 2144/04-01/1-19-1 od 27. studeni 2019. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave - nabava usluge – izrada Glavnog projekta sanacije zidova Kaštela Kožljak radi poboljšanja mehaničke stabilnosti i otpornosti, Poziv za dostavu ponuda uputio je slijedećim osobama:

  1. ARTITURA – Ured ovlaštene arhitektice Natali Zuliani, mag.ing.arch., Zelenice 7, 52 220 Labin

  2. ARCHITECT ANTE VRBAN d.o.o., Trg Nikole Šubića Zrinskog 1, 10 000 Zagreb

  3. RIJEKAPROJEKT d.o.o., Moše Albaharija 10a, 51 000 Rijeka

 • 12.11.2019.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za nabavku usluga – Opskrbe električnom energijom na području Općine Kršan za 2020. godinu.

  Temeljem čl. 5. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17), Općina Kršan objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavku usluga – Opskrbe električnom energijom na području Općine Kršan za 2020. godinu.      

   

  Tekst Poziva na dostavu ponuda, ponudbeni list, troškovnik sa obračunskim mjestima i pripadajuće Izjave zainteresirani subjekti mogu pogledati / preuzeti u privitku.

   Rok za dostavu ponuda je 19. studeni 2019. godine.

 • 31.7.2019.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za ustupanje radova na asfaltiranju novih i popravku postojećih nerazvrstanih putova u naseljima na području Općine Kršan u 2019. godini.

              Temeljem čl. 5. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17), Općina Kršan objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na asfaltiranju novih i popravku postojećih nerazvrstanih putova u naseljima na području Općine Kršan u 2019. godini.

   Tekst Poziva na dostavu ponuda, ponudbeni list, troškovnik i pripadajuće izjave, možete pogledati / preuzeti u privitku.

   Rok za dostavu ponuda je 08. kolovoza 2019. godine.
 • 29.8.2018.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za ustupanje radova na Sanaciji i obnovi urušenog dijela južnih zidina Grada Plomina – nastavak radova 2018, na području Općine Kršan.

  Temeljem čl. 5. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17), Općina Kršan objavljuje Poziv na dostavu ponuda za ustupanje radova na Sanaciji i obnovi urušenog dijela južnih zidina Grada Plomina – nastavak radova 2018, na području Općine Kršan.

   Tekst Poziva na dostavu ponuda, Ponudbeni list, Troškovnik i pripadajuće Izjave možete pogledati / preuzeti u privitku.

Arhiva: |<12 3 4> >|

Kalendar događanja