Javna nabava - Natječaji - bagatelna nabava

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)


 • 16.12.2021.

  Obavijest da je postupak poslan u Službeni list EU, opskrba električnom energijom

   

  Obavijest kojom obavještavamo da je postupak za nadmetanje: Opskrba električnom energijom radi sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od dvije godine – ponovljeni postupak, poslan u Službeni list Europske unije: 15.12.2021. godine, Broj objave: 2021/S 0F2-0045329.      

   

  STRUČNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU POSTUPKA:

  Opskrba električnom energijom radi sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od dvije godine – ponovljeni postupak  

  Objavljeno na oglasnoj ploči / WEB stranici Općine Kršan

  dana 16. prosinca 2021. godine

   

 • 16.12.2021.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za izvođenje radova na rekonstrukciji igrališta Purgarija Čepić – I faza, u naselju Purgarija Čepić na području Općine Kršan.

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-01/21-02/23, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 16. prosinca 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 16. prosinca 2021. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji igrališta Purgarija Čepić – I faza, slijedećim gospodarskim subjektima:

   1. Društvu ISTARSKE CESTE, d.o.o., Partizanski put 140, 52100 Pula,

  2. Društvu ORCUS HILT d.o.o., Buzdohanj 127 B, 51219 Čavle,   

  3. Društvu CESTE d.o.o. Pula, Strossmayera 4, 52100 Pula

 • 9.11.2021.

  Obavijest o objavi postupka za nadmetanje, Opskrba električnom energijom javne rasvjete radi sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od dvije godine – podmirenje troškova javne rasvjete

   

  Obavještavamo da je postupak za nadmetanje: „Opskrba električnom energijom javne rasvjete radi sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od dvije godine – podmirenje troškova javne rasvjete“ objavljen dana

  09. studenog 2021. godine u EOJN RH, broj objave: 2021/S 0F2-0040726. 

   

  STRUČNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU POSTUPKA:

  „Opskrba električnom energijom javne rasvjete radi sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od dvije godine –

  podmirenje troškova javne rasvjete“

  Objavljeno na oglasnoj ploči / WEB stranici Općine Kršan dana

  09. studenog 2021. godine

 • 22.10.2021.

  Obavijest o dostavi Poziva za dostavu ponuda, za dobavu i postavljanje inox ograde na lokaciji 1, 2 i 3 na šetnici u Plomin Luci – I faza

      

  O B A V I J E S T

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 4/21) i Odluke KLASA: 406-01/21-02/19, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 21. listopada 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za dobavu i postavljanje inox ograde na lokaciji 1, 2 i 3 na šetnici u Plomin Luci – I faza, dana 21. listopada 2021. uputio je Poziv za dostavu ponuda sljedećim osobama:

   

  1.    AMBIENTALNI DEKOR j.d.o.o., Lazarići 5, 52232 Kršan,

  2.    BRACOM d.o.o., Šumber 28, 52231 Nedešćina,

  3.    BRAVARIJA BELIN, vl. Dalibor Kiršić, Jurazini 20, 52231 Nedešćina, 

    
 • 15.6.2021.

  Objava Poziva za dostavu ponuda, jednostavna nabava za izvođenje radova na osiguranju preglednosti na raskrižju spoja proizvodno - poslovne zone Kršan - Istok

   

  O B A V I J E S T

   

   Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeno glasilo Općine Kršan broj: 04/21) i Odluke KLASA: 406-01/21-02/10, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 14. lipnja 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na osiguranju preglednosti na raskrižju spoja proizvodno - poslovne zone Kršan-Istok na državnu cestu D 500, Poziv za dostavu ponuda dana 15. lipnja 2021. godine uputio je slijedećim osobama:

   

   1. Obrtu za niskogradnju i hidrogradnju ISKOPI, vl. Žarko i Darko Ilić, Žudigi 90, Potpićan,

  2. Društvu DE CONTE d.o.o. Labin, Pulska 2,

  3. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina CARIĆ COP, vl. Carić Elvin, Čambarelići 3, 52 232 Kršan, putem e-maila: cariccop@gmail.com.

Arhiva: |<12 3 4 5 6 7 8 9 10> >|

Kalendar događanja