Javna nabava - Natječaji - bagatelna nabava

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)


 • Foto vijesti

  17.3.2023.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje javnih zelenih površina – košnja trave, na području Općine Kršan

   

  Temeljem čl. 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 14/22) i Odluke, KLASA: 406-03/23-01/10, URBROJ: 2163-22-23-2 od 16. ožujka 2023. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 17. ožujka 2023. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje javnih zelenih površina – košnja trave, na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

   1. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina CARIĆ COP, vl. Elvin Carić, Čambarelići 3/2, Kršan,

  2. Obrtu za trgovinu „FORTUNATO“, vl.Sean Šturbej, Veljaki, Sošići 7, Kršan,

  3. Obrtu za uslužne djelatnosti u šumarstvu i građevinarstvu „FORST“, vl. Sanjin Zubović, Čambarelići 4, Kršan.

 • Foto vijesti

  15.3.2023.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za uređenje ruralnog područja - održavanje poljoprivrednih putova na području Općine Kršan.

   

  Temeljem čl. 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 14/22) i Odluke, KLASA: 406-03/23-01/09, URBROJ: 2163-22-23-1 od 15. ožujka 2023. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 15. ožujka 2023. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za uređenje ruralnog područja - održavanje poljoprivrednih putova na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

  1. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina „CARIĆ COP“, vl. Elvin Carić, Čambarelići 3/2, Kršan,

  2. Obrt za komunalne usluge „PUT“ vl. Silvano Benazić, Blaškovići 3 F, Kršan,

  3.  Obrt za podizanje zgrada i izgradnju objekata niskogradnje „LUKEŽ“, vl. Dražen Lukež, Pužari 32, Gračišće.

   

 • Foto vijesti

  28.2.2023.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta – živica na području Općine Kršan.

   

  Temeljem članka 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeno glasilo Općine Kršan broj: 14/22) i Odluke, KLASA: 406-03/23-01/08, URBROJ: 2163-22-23-1 od 27. veljače 2023. godine, općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 28. veljače 2023. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta – živica, na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

  1. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina CARIĆ COP, vl. Elvin Carić (OIB: 00671558690), Čambarelići 3/2, Kršan,

  2. Obrtu za komunalne usluge ''PUT'', vl. Silvano Benazić (OIB: 02250234167), Blaškovići 3 F, Kršan,

  3. Obrt za uslužne djelatnosti u šumarstvu i građevinarstvu “FORST“, vl. Sanjin Zubović (OIB: 90118412193), Čambarelići 4, Kršan, putem e-maila: sanjin.zubovic@gmail.com.

 • Foto vijesti

  27.2.2023.

  Poziv za dostavu ponuda, izrada dokumentacije za uspostavu postojećih nerazvrstanih cesta na području Općine Kršan

   

  Temeljem članka 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeno glasilo Općine Kršan broj: 14/22.) i Odluke KLASA: 406-03/23-01/40, URBROJ: 2163-23-2 od 24. veljače 2023. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za nabavu usluge - n, Poziv za dostavu ponuda dana 27. veljače 2023. godine uputio je slijedećim osobama:

  1. Ured ovlaštenog inženjera geodezije vl. Branimir Fable (OIB: 98942183791), Zelenice 18, 52 220 Labin, putem e-maila: branimir.fable@pu.t-com.hr ,

  2. Ured ovlaštenog inženjera geodezije Tea Benković (OIB: 91237554838), Barišići 37, 52 332 Pićan, putem e-maila: tea.ured@gmail.com ,

  3. Inženjering Geof d.o.o. (OIB: 22693341126), Sv. Katarine 14, 52 220 Labin, putem e-maila: fable.denis1@gmail.com .

 • 2.2.2023.

  Obavijest o objavi dostave Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta – sigurnost na cesti, vertikalna i horizontalna signalizacija

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 14/22) i Odluke, KLASA: 406-03/23-01/03, URBROJ: 2163-22-01/1-23-1 od 2. veljače 2023. godine, općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 2. veljače 2023. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta – sigurnost na cesti, vertikalna i horizontalna signalizacija na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

  1. LIČILAC, d. o. o., Dukićeva ulica 29/F, 52100 Pula,

  2. Signal Promet, d. o. o., Rudeški ogranak 6, 10000 Zagreb,

  3. Crtorad signalizacija, d. o. o., Varaždinska ulica odvojak III/I, 42000 Varaždin.

   

Arhiva: |<12 3 4 5 6 7 8 9 10> >|

Kalendar događanja