Javna nabava - Natječaji - bagatelna nabava

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)


 • 31.1.2023.

  Obavijest o upućivanju Poziva za dostavu ponuda, održavanje javne rasvjete – redovno održavanje javne rasvjete na području Općine Kršan

   

  Temeljem čl. 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 14/22)  i  Odluke,  KLASA: 406-03/23-01/01, URBROJ: 2163-22-01/1-23-1 od 30. siječnja 2023. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave – , dana 31. siječnja 2023. godine uputio je Poziv na dostavu ponuda slijedećim gospodarskim subjektima:

  1. Društvu OMNITECH SYSTEMS d.o.o. Labin, Rudarska 7, 52220 Labin,

  2. Društvu EL.C.ELECTRON d.o.o., Pristav 38, 52232 Kršan,   

  3. Društvu TECMON d.o.o., Kršan 44A, 52232 Kršan

   

 • 27.1.2023.

  Obavijest o upućivanju Poziva za dostavu ponuda, nabava usluge – Izrada Strategije zelene urbane obnove Općine Kršan

   

  Temeljem čl. 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 14/22) i Odluke: KLASA: 406-03/23-01/2, URBROJ: 2163-22-01/1-23-1 od 27. siječnja 2023. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave   Nabava usluge –  Izrada Strategije zelene urbane obnove Općine Kršan dana 27. siječnja 2023. godine uputio je Poziv za dostavu ponuda slijedećim osobama:

  1. 3E PROJEKTI d.o.o., Preradovićeva ulica 40, 10 000 Zagreb

  2. STARUM d.o.o., Rovinjska 22, 52100 Pula

  3. TRIGRID d.o.o., Ulica kneza Domagoja 14, 10000 Zagreb.

 • 23.12.2022.

  Obavijest o nadmetanju za otvoreni postupak javne nabave - Građevinski radovi, doprema i ugradnja igrala te hortikulturni radovi za tematsko dječje igralište u Plomin Luci

   

  Obavještavaju se zainteresirani gospodarski subjekti da je Općina Kršan dana 22/12/2022. godine putem sustava EOJN-a objavila "Obavijest o nadmetanju" za otvoreni postupak javne nabave - Građevinski radovi, doprema i ugradnja igrala te hortikulturni radovi za tematsko dječje igralište u Plomin Luci, broj objave: 2022/S 0F2-0050710.

  Ponude se predaju isključivo putem sustava EOJN-a do zaključno 13/01/2022 do 13 sati.

  Poveznica na objavljenu Obavijest:

  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7060048

 • 19.10.2022.

  Obavijest o upućivanju Poziva za dostavu ponuda, Izvođenje radova na konstruktivnoj sanaciji zgrade na k.č. 23/zgr u k.o. Plomin - I faza

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 4/21) i Odluke KLASA: 406-03/22-01/25, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 18. listopada 2022. godine,

  Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave - Izvođenje radova na konstruktivnoj sanaciji zgrade na k.č. 23/zgr u k.o. Plomin -  I faza, dana 19. listopada 2022.

  uputio je Poziv za dostavu ponuda slijedećim gospodarskim subjektima:

  1. MACUKA d.o.o., Videti 121f, 52 404 Sv. Petar u Šumi, OIB: 00645636377

  2. CITADELA d.o.o., Ružić selo 151, 51 226 Hreljin, OIB: 76029272539

  3. KAPITEL d.o.o., 9. rujan 6, 52 341 Žminj; OIB: 45821273643

   

   Napomena: Izvođenje radova sufinancira se sredstvima Ministarstva medija i kulture Republike Hrvatske.

   

  Objavljeno na službenoj web stranici/oglasnoj ploči Općine Kršan dana 19. listopada 2022.

          

 • 14.10.2022.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za izvođenje radova na građenju (proširenju) groblja Kršan – II. faza

   Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-03/22-01/24, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 13. listopada 2022. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 14. listopada 2022. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na građenju (proširenju) groblja Kršan – II. faza, slijedećim gospodarskim subjektima:

   1. „CARIĆ COP“, vl. Elvin Carić, Čambarelići 3/2, 52232 Kršan,  

  2. „DE CONTE d.o.o.“, Pulska 2, 52220 Labin,   

  3. „LINOGRAD d.o.o.“, Poslovna zona Vinež 606, 52220 Labin

   

Arhiva: |<12 3 4 5 6 7 8 9 10> >|

Kalendar događanja