Javna nabava - Natječaji - bagatelna nabava

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)


 • 7.5.2020.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za Izvođenje radova na izgradnji Infrastrukture radne zone Kršan – Istok (I. FAZA - pripremni radovi), u k.o. Kršan, na području Općine Kršan

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i svoje Odluke, KLASA: 406-01/20-02/7, URBROJ: 2144/04-01/1-20-1 od 06. svibnja 2020. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Izvođenje radova na izgradnji Infrastrukture radne zone Kršan – Istok (I. FAZA - pripremni radovi), u k.o. Kršan, na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

  - Obrtu za iskope i održavanje javnih površina CARIĆ COP, vl. Elvin Carić, Kršan, Čambarelići 3

  - Obrtu za niskogradnju i hidrogradnju ISKOPI, vl. Žarko Ilić i Darko Ilić, Žudigi 90, Potpićan

  - Društvu TERRA KOP MEHANIZACIJA d.o.o. Kršan, Pristav 84

   Objavljeno na web stanici Općine Kršan 07.05.2020.

 • 5.2.2020.

  Obavijest o objavi Javnog poziva za nabavku robe - opremanje dječjeg igrališta Potpićan

   

   Obavještavaju se zainteresirani gospodarski subjekti da je Općina Kršan sa danom 05/02/2020. godine putem sustava AGRONET-a objavila Javni poziv za nabavu robe - opremanje dječjeg igrališta Potpićan, pod ID poziva 10030.

  Ponude se predaju isključivo putem sustava AGRONET do zaključno 20/02/2020 do 14.00 sati.

  Poveznica na objavljeni Poziv:

  https://agronet.apprrr.hr/Forms/ModulRural/ContactOverview.aspx

 • 10.12.2019.

  Obavijest o upućivanju poziva za dostavu ponuda, nabava uredske opreme za opremanje Doma kulture Kršan

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/19-02/18, URBROJ: 2144/04-01/1-19-1 od 09. prosinca 2019. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za nabavku robe - uredske opreme za opremanje prostorija Doma Kulture Kršan, u naselju Kršan, Poziv za dostavu ponuda uputio je slijedećim gospodarskim subjektima:

   

              1. Fusio d.o.o. Buići 60,52440 Poreč, putem e-maila: info@fusio.hr

              2. Škrinjica d.o.o. Domjanićeva 8,10000 Zagreb, putem e-maila: info@skrinjica.com

              3. ZZconcept d.o.o. Heizelova 47a, putem e-maila: info@zzconcept.hr

 • 28.10.2019.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za nabavku novog osobnog vozila za potrebe Općine Kršan

   

                 Temeljem čl. 5. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 10/17)  Općina Kršan objavljuje Poziv na dostavu ponuda za nabavku osobnog automobila za potrebe Općine Kršan.

                 Tekst Poziva na dostavu ponuda, Ponudbeni list te pripadajuće Izjave zainteresirani ponuditelji  mogu pogledati / preuzeti u privitku.

   Objavljeno na oglasnoj ploči / WEB stranici Općine Kršan dana 28. listopada 2019. godine. Zadnji rok podnošenja prijave (ponude) je 05. studeni 2019. godine (do navedenog roka ponuda mora biti zaprimljena kod naručitelja).

 • 3.10.2019.

  Odluka o poništenju postupka

  Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za ustupanje radova na Izgradnji dječjeg igrališta Potpićan.
Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10> >|

Kalendar događanja