Javna nabava - Natječaji - bagatelna nabava

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)


 • 12.10.2022.

  Obavijest o upućivanju Poziva za dostavu ponuda, izvođenje radova na uklanjanju stabala i raslinja te ostali radovi na uređenju obuhvata Poduzetničke zone Kršan Istok

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeno glasilo Općine Kršan broj: 04/21) i Odluke KLASA: 406-03/22-01/22, URBROJ: 2163-22-01/1-22-2 od 12. listopada 2022. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na uklanjanju stabala i raslinja te ostali radovi na uređenju obuhvata Poduzetničke zone Kršan Istok, Poziv za dostavu ponuda dana 12. listopada 2022. godine uputio je slijedećim osobama:

  1. PUT, Obrt za komunalne usluge, vl. Silvano Benazić (OIB: 02250234167), Blaškovići 3F, Blaškovići, putem e-maila: silvano.benazic@gmail.com,

  2. Obrt za uslužne djelatnosti u šumarstvu i građevinarstvu FORST, vl. Sanjin Zubović, (OIB: 90118412193), Čambarelići 4, Kršan, putem e-maila: sanjin.zubovic@gmail.com.

  3. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina CARIĆ COP, vl. Carić Elvin (OIB: 00671558690), Čambarelići 3, 52 232 Kršan, putem e-maila: cariccop@gmail.com.

 • 12.10.2022.

  Obavijest o upućivanju Poziva za dostavu ponuda, Izvođenje radova - Konstruktivna sanacija zidova (hitne intervencije) u Kaštelu Kožljak - I faza

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 4/21) i Odluke KLASA: 406-03/22-01/23, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 12. listopada 2022. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave - Izvođenje radova - Konstruktivna sanacija zidova (hitne intervencije) u Kaštelu Kožljak - I faza, dana 12. listopada 2022. uputio je Poziv za dostavu ponuda slijedećim osobama:

  1. MACUKA d.o.o., Videti 121f, 52 404 Sv. Petar u Šumi, OIB: 00645636377

  2. CITADELA d.o.o., Ružić selo 151, 51 226 Hreljin, OIB: 76029272539

  3. KAPITEL d.o.o., 9. rujan 6, 52 341 Žminj; OIB: 45821273643

   Napomena: Izvođenje radova sufinancira se sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

 • 4.10.2022.

  Obavijest o upućivanju Poziva za dostavu ponuda, Izrada Glavnog projekta za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe u Šušnjevici - II. FAZA

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeno glasilo Općine Kršan broj: 04/21) i Odluke KLASA: 406-03/22-01/21, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 04. listopada 2022. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za nabavu usluge - Izrada Glavnog projekta za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe u Šušnjevici - II. FAZA, Poziv za dostavu ponuda dana 04. listopada 2022. godine uputio je slijedećim osobama:

  1. Društvu P.M.C. d.o.o. (OIB: 22071337372), Ul. Andrije Medulića 6, 51 000 Rijeka, putem e-maila: info@pmc-sailing.com, miran.cofek@gmail.com ,

  2. Društvu IMC d.o.o. (OIB: 11259593301), Slavka Krautzeka 97, 51 000 Rijeka, putem e-maila: imc@imc.com.hr, bujan@imc.com.hr,

  3. Društvu ARTEC – KORA d.o.o. (OIB: 75032589942), Janeza Trdine 7/3, 51 000 Rijeka, putem e-maila: artec-kora@inet.hr , zkrajcevic@gmail.com.

   

 • 30.9.2022.

  Obavijest o upućivanju Poziva za dostavu ponuda, Izrada projektno-tehničke dokumentacije – Izrada projektno-tehničke dokumentacije – idejni projekt za Posjetiteljski centar u Čepićkom polju

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 4/21) i Odluke KLASA: 406-03/22-01/20, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 30. rujna 2022. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave – Izrada projektno-tehničke dokumentacije – Izrada projektno-tehničke dokumentacije – idejni projekt za Posjetiteljski centar u Čepićkom polju, dana 30. rujna 2022. uputio je Poziv za dostavu ponuda slijedećim osobama:

  1. TECHCON PLAN d.o.o., Demetrova 4, 51 000 Rijeka

  2. ARCHITECT ANTE VRBAN d.o.o., Trg Josipa Jurja Strossmayera 11, 10 000 Zagreb

  3.ARTITURA – Ured ovlaštene arhitektice Natali Zuliani Giambastiani, mag.ing.arch., Zelenice 7, 52 220 Labin

   

 • 18.8.2022.

  Obavijest o upućivanju Poziva za dostavu ponuda, dobava i postavljanje ograde na lokaciji 4 na šetnici u Plomin Luci – II faza

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 4/21) i Odluke KLASA: 406-03/22-01/17, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 18. kolovoza 2022. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za dobavu i postavljanje ograde na lokaciji 4 na šetnici u Plomin Luci – II faza, dana 18. kolovoza 2022. uputio je Poziv za dostavu ponuda slijedećim osobama:

  1. ELTRADE due d.o.o., OIB: 35222100677, Rudarska 1, 52 220 Labin,

  2. BRACOM d.o.o., OIB: 06639428553, Šumber 28, 52 231 Nedešćina,

  3. BRAVARIJA BELIN, vl. Dalibor Kiršić, OIB: 98191868904, Jurazini 20, 52 231 Nedešćina.

Arhiva: |<<1 23 4 5 6 7 8 9 10> >|

Kalendar događanja