Javna nabava - Natječaji - bagatelna nabava

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)


 • 28.6.2022.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta – makadamski putovi na području Općine Kršan

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-03/22-01/16, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 28. lipnja 2022. godine, općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 28. lipnja 2022. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta – makadamski putovi na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

   1. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina „CARIĆ COP“, vl. Elvin Carić, Čambarelići 3/2, Kršan,

  2. Obrtu za cestovni prijevoz robe ''MG TRANS'', vl. Marin Grožić, Šušnjevica 43, Šušnjevica,

  3. „AGRO ZELENI, d. o. o.“ Polje Čepić, Deželići 8, Kršan.

 • 9.6.2022.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta – sigurnost na cesti, vertikalna i horizontalna signalizacija na području Općine Kršan

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-03/22-01/14, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 9. lipnja 2022. godine, općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 9. lipnja 2022. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta – sigurnost na cesti, vertikalna i horizontalna signalizacija na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

   1. LIČILAC, d. o. o., Dukićeva ulica 29/F, Pula,

  2. Signal Promet, d. o. o., Rudeški ogranak 6, Zagreb,

  3. SIGNALIZACIJA I OPREMA, d. o. o., Nova Vas 102 H, Brtonigla.

 • 16.5.2022.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za radove – Investicijsko održavanje javne rasvjete na području Općine Kršan tijekom 2022. godine

   

              Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke  KLASA: 406-03/22-01/13, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 10. svibnja 2022. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 16. svibnja 2022. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za radove  – Investicijsko održavanje javne rasvjete na području Općine Kršan tijekom 2022. godine, slijedećim gospodarskim subjektima:

  1. društvu ELEKTRO ĐANINI d.o.o. Kršan, Kršan, Kršan 60,

  2. društvu TECMON d.o.o. Kršan, Kršan 44/A,

  3. društvu EL.C. ELECTRON d.o.o. Kršan, Kršan, Pristav 38.

 • 15.4.2022.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za nabavu usluge ažuriranja i održavanja računalnih SPI programa koji u svom radu koristi općinska uprava Općine Kršan

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 032-01/22-01/1, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 14. travnja 2022. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 15. travnja 2022. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za  nabavu usluge ažuriranja i održavanja računalnih SPI programa  koji u svom radu koristi općinska uprava Općine Kršan slijedećim gospodarskim subjektima:

  1.  LIBUSOFT CICOM  d.o.o. Remetinačka cesta 7a, 10 020 Zagreb,  

  2. DSL COMPUTERS, Obrt za informatičku djelatnost, Lazarići 26, 52232 Kršan,

  3. SEDMICA d.o.o. Labin, Rudarska 2, 52220 Labin,

 • 22.3.2022.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta – živica na području Općine Kršan.

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-03/22-01/09, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 22. ožujka 2022. godine, općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 22. ožujka 2022. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta – živica, na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

   1. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina CARIĆ COP, vl. Elvin Carić, Čambarelići 3/2, Kršan,

  2. Obrtu za komunalne usluge ''PUT'', vl. Silvano Benazić, Blaškovići 3 F, Kršan,

  3. Obrtu za niskogradnju i hidrogradnju „ISKOPI“, vl. Žarko Ilić i Darko Ilić, Žudigi 90, Potpićan.

Arhiva: |<<1 2 34 5 6 7 8 9 10> >|

Kalendar događanja