Javna nabava - Natječaji - bagatelna nabava

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)


 • 22.3.2022.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za izvođenje radova na Izgradnji boćališta – I. faza – ponovljeni postupak, u naselju Stepčići, na području Općine Kršan

   Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-03/22-01/08, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 21. ožujka 2022. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 22. ožujka 2022. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na Izgradnji boćališta – I. faza – ponovljeni postupak, slijedećim gospodarskim subjektima:

   1. LINOGRAD d.o.o., Poslovna zona Vinež 606, 52220 Labin,

  2. DE CONTE d.o.o., Pulska 2, 52220 Labin,   

  3. RO-LA TRANSKOP, Vrećari 100, 52231 Nedešćina

 • 9.3.2022.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje javnih zelenih površina – košnja trave, na području Općine Kršan

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-03/22-01/07, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 9. ožujka 2022. godine, općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 9. ožujka 2022. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje javnih zelenih površina – košnja trave, na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

   1. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina CARIĆ COP, vl. Elvin Carić, Čambarelići 3/2, Kršan,

  2. Obrtu za komunalne usluge ''PUT'', vl. Silvano Benazić, Blaškovići 3 F, Kršan,

  3. Obrtu za podizanje zgrada i izgradnju objekata niskogradnje LUKEŽ, vl. Dražen Lukež, Pužari 32, Gračišće.

 • 22.2.2022.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - redovnog održavanja zgrada u vlasništvu Općine Kršan tijekom 2022. godine.

           

     Temeljem čl. 7. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21), Općina Kršan objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti - redovnog održavanja zgrada u vlasništvu Općine Kršan tijekom 2022. godine na području Općine Kršan.

              Tekst Poziva na dostavu ponuda, Troškovnik, Ponudbeni list i pripadajuće Izjave, možete pogledati / preuzeti u privitku.

              Zadnji rok podnošenja prijave (ponude) je 1. ožujka 2022. godine.

   

 • 21.2.2022.

  Objava Obavijesti o objavi Poziva na dostavu ponuda za izvođenje radova na Asfaltiranju postojeće nerazvrstane ceste 2. reda, oznake A19, u naselju Zagorje-Načinovići

   

  OBAVIJEST o objavi Poziva na dostavu ponuda za izvođenje radova na Asfaltiranju postojeće nerazvrstane ceste 2. reda, oznake A19, u naselju Zagorje-Načinovići, na području Općine Kršan, i po potrebi u slučaju raspoloživosti sredstava i na drugim dionicama na području Općine Kršan – hitne intervencije

   Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-03/22-01/05, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 18. veljače 2022. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 21. veljače 2022. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na Asfaltiranju postojeće nerazvrstane ceste 2. reda, oznake A19, u naselju Zagorje-Načinovići, na području Općine Kršan, i po potrebi u slučaju raspoloživosti sredstava i na drugim dionicama na području Općine Kršan – hitne intervencije, slijedećim gospodarskim subjektima:

   1. ISTARSKE CESTE d.o.o. Partizanski put 140,52100 Pula  

  2. CESTE d.o.o. Pula, Strossmayera 4, 52100 Pula,   

  3. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Ul. Matka Brajše Rašana 2/4, 52000 Pazin

 • 21.2.2022.

  Objava Obavijesti o objavi Poziva na dostavu ponuda za izvođenje radova na Proširenju postojećeg groblja u Kršanu – I faza

   

  OBAVIJEST

  o objavi Poziva na dostavu ponuda za izvođenje radova na Proširenju postojećeg groblja u Kršanu – I faza, u naselju Kršan, na području Općine Kršan.

   Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-03/22-01/3, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 17. veljače 2022. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 21. veljače 2022. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na Proširenju postojećeg groblja u Kršanu – I. faza, slijedećim gospodarskim subjektima:

   1. „CARIĆ COP“, vl. Elvin Carić, Čambarelići 3/2, 52232 Kršan,  

  2. „DE CONTE d.o.o.“, Pulska 2, 52220 Labin,   

  3. „LINOGRAD d.o.o.“, Poslovna zona Vinež 606, 52220 Labin

   

Arhiva: |<<1 2 3 45 6 7 8 9 10> >|

Kalendar događanja