Javna nabava - Natječaji - bagatelna nabava

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)


 • 21.2.2022.

  Objava Obavijesti o objavi Poziva na dostavu ponuda za izvođenje radova na izgradnji Boćališta – I. faza, u naselju Stepčići

   

  OBAVIJEST

  o objavi Poziva na dostavu ponuda za izvođenje radova na izgradnji Boćališta – I. faza, u naselju Stepčići, na području Općine Kršan.

   Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-03/22-01/4, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 17. veljače 2022. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 21. veljače 2022. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na izgradnji Boćališta – I. faza, slijedećim gospodarskim subjektima:

   1. „TERA KOP MEHANIZACIJA d.o.o.“, Pristav 84, 52232 Kršan,  

  2. „DE CONTE d.o.o.“, Pulska 2, 52220 Labin,   

  3. „AGRO ZELENI d.o.o.“, Polje Čepić, Deželići 8, 52232 Kršan

 • 7.2.2022.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za dobavu i postavljanje sportske podloge polivalentnog igrališta u naselju Purgarija Čepić na području Općine Kršan.

   

   Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-03/22-01/2, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 04. veljače 2022. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 07. veljače 2022. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za dobavu i postavljanje sportske podloge polivalentnog igrališta u naselju Purgarija Čepić na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

   1. Društvu TOME d.o.o. Prikešte 14, 51513 Omišalj,  

  2. Društvu SPORT NET INŽENJERING d.o.o., Savska cesta 41, 10000 Zagreb,   

  3. Društvu BUCO-SPORT d.o.o. Divuljska 1b, 10010 Veliko Polje, Zagreb

 • 16.12.2021.

  Obavijest da je postupak poslan u Službeni list EU, opskrba električnom energijom

   

  Obavijest kojom obavještavamo da je postupak za nadmetanje: Opskrba električnom energijom radi sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od dvije godine – ponovljeni postupak, poslan u Službeni list Europske unije: 15.12.2021. godine, Broj objave: 2021/S 0F2-0045329.      

   

  STRUČNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU POSTUPKA:

  Opskrba električnom energijom radi sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od dvije godine – ponovljeni postupak  

  Objavljeno na oglasnoj ploči / WEB stranici Općine Kršan

  dana 16. prosinca 2021. godine

   

 • 16.12.2021.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za izvođenje radova na rekonstrukciji igrališta Purgarija Čepić – I faza, u naselju Purgarija Čepić na području Općine Kršan.

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-01/21-02/23, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 16. prosinca 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 16. prosinca 2021. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji igrališta Purgarija Čepić – I faza, slijedećim gospodarskim subjektima:

   1. Društvu ISTARSKE CESTE, d.o.o., Partizanski put 140, 52100 Pula,

  2. Društvu ORCUS HILT d.o.o., Buzdohanj 127 B, 51219 Čavle,   

  3. Društvu CESTE d.o.o. Pula, Strossmayera 4, 52100 Pula

 • 9.11.2021.

  Obavijest o objavi postupka za nadmetanje, Opskrba električnom energijom javne rasvjete radi sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od dvije godine – podmirenje troškova javne rasvjete

   

  Obavještavamo da je postupak za nadmetanje: „Opskrba električnom energijom javne rasvjete radi sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od dvije godine – podmirenje troškova javne rasvjete“ objavljen dana

  09. studenog 2021. godine u EOJN RH, broj objave: 2021/S 0F2-0040726. 

   

  STRUČNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU POSTUPKA:

  „Opskrba električnom energijom javne rasvjete radi sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od dvije godine –

  podmirenje troškova javne rasvjete“

  Objavljeno na oglasnoj ploči / WEB stranici Općine Kršan dana

  09. studenog 2021. godine

Arhiva: |<<1 2 3 4 56 7 8 9 10> >|

Kalendar događanja