Javna nabava - Natječaji - bagatelna nabava

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)


 • 3.3.2021.

  Objava Poziva na dostavu ponuda za izvođenje radova na Uređenju okoliša i terase Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić, PŠ Kršan

  Obavijest

                 o objavi Poziva na dostavu ponuda za izvođenje radova na Uređenju okoliša i terase Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić, PŠ Kršan, na području Općine Kršan

   Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke, KLASA: 406-01/21-02/5, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 01. ožujka 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 02. ožujka 2021. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na Uređenju okoliša i terase Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić, PŠ Kršan, na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

   1. KAPITEL d.o.o., 52341 Žminj, Trg 9. rujna 6

  2. Kamenoklesarski obrt MOZAIK, vl. Nenad Brenko, 52332 Pićan, Orič 37

  3. MACUKA d.o.o. za građevinarstvo, 52404 Sveti Petar u Šumi, Videti 121 F

 • 4.2.2021.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za radove – Investicijsko održavanje javne rasvjete na području Općine Kršan tijekom 2021. godine

   

                 Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke  KLASA: 406-01/21-02/4, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 02. veljače 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 04. veljače 2021. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za radove – Investicijsko održavanje javne rasvjete na području Općine Kršan tijekom 2021. godine, slijedećim gospodarskim subjektima:

  1. društvu ELEKTRO ĐANINI d.o.o. Kršan, Kršan, Kršan 60,

  2. društvu TECMON d.o.o. Kršan, Kršan 44/A,

  3. društvu EL.C. ELECTRON d.o.o. Kršan, Kršan, Pristav 38.

   

 • 28.1.2021.

  Obavijest o upućivanju poziva za dostavu ponuda, monterski i ostali radovi na nabavi i polaganju vodovodnih cijevi na izgradnji vodovodnog priključka proizvodno - poslovne zone Kršan-Istok

   

  O B A V I J E S T

   Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/21-02/2, URBROJ: 2144/04-01/1-20-1 od 25. siječnja 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za izvođenje građevinskih, monterskih i ostalih radova na nabavi i polaganju vodovodnih cijevi na izgradnji vodovodnog priključka proizvodno - poslovne zone Kršan-Istok, na području Općine Kršan, Poziv za dostavu ponuda dana 27. siječnja 2021. godine uputio je slijedećim osobama:

  1. Obrtu za niskogradnju i hidrogradnju ISKOPI, vl. Žarko i Darko Ilić, Žudigi 90, Potpićan,

  2. Društvu DE CONTE d.o.o. Labin, Pulska 2,

  3. Društvu TERRA KOP MEHANIZACIJA d.o.o. Kršan, Pristav 84.

 • 17.12.2020.

  Objava Poziva za dostavu ponuda, za izvođenje građevinskih radova na izgradnji vodovodnog priključka proizvodno - poslovne zone Kršan – Istok

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/20-02/21, URBROJ: 2144/04-01/1-20-1 od 17. prosinca 2020. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za izvođenje građevinskih radova na izgradnji vodovodnog priključka proizvodno - poslovne zone Kršan – Istok, na području Općine Kršan, Poziv za dostavu ponuda dana 17. prosinca 2020. godine uputio je slijedećim osobama:

   1. Obrtu za niskogradnju i hidrogradnju ISKOPI, vl. Žarko i Darko Ilić, Žudigi 90, Potpićan,

  2. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina CARIĆ COP Kršan, vl. Elvin Carić, Čambarelići 3

  3. Društvu TERRA KOP MEHANIZACIJA d.o.o. Kršan, Pristav 84.

   

 • 9.12.2020.

  Obavijest o dostai Poziva za dostavu ponuda sanacija potporne konstrukcije u naselju Plomin

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/20-02/20, URBROJ: 2144/04-01/1-20-1 od 07. prosinca 2020. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na Sanaciji potporne konstrukcije u naselju Plomin, na području Općine Kršan, Poziv za dostavu ponuda dana 08. prosinca 2020. godine uputio je slijedećim osobama:

   1.  Društvu DE CONTE d.o.o. Labina, Pulska 2

  2. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina CARIĆ COP, vl. Elvin Carić, Kršan, Čambarelići 3

  3. Društvu TERRA KOP MEHANIZACIJA d.o.o. Kršan, Pristav 84

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 78 9 10> >|

Kalendar događanja