Javna nabava - Sukob interesa

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)


 • 14.9.2021.

  Sprječavanje sukoba interesa

  Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

   Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Općina Kršan objavljuje gospodarske subjekte s kojima je predstavnik  naručitelja  iz  članka  76.  stavak 2.  točka 1.  Zakona  o  javnoj  nabavi

  (općinski načelnika) ili s njim povezane osobe u sukobu interesa 77. stavak 1.  Zakona o javnoj nabavi:

   1. OPG Roman Carić  Kršan, Kršan 36b,

  2. Društvo INTERNOVA d.o.o. Pazin, Industrijska Ulica 19

 • 16.8.2017.

  Objava izjava o nepostojanju / postojanju sukoba interesa

   

  Temeljem članka 80. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016) ojavljujemo Izjave  nepostojanju / postojanju sukoba interesa Općinskog načelnika i Zamjenika Općinskog načelnika.

 • Foto vijesti

  19.4.2010.

  Objava temeljem čl. 5c Zakona o javnoj nabavi

  Temeljem obveze iz čl. 5c, st. 3. Zakona o javnoj nabavi Općina Kršan objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojim ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi iz razloga utvrđenih u čl. 5c. st. 1. Zakona o javnoj nabavi:

  1. Plominska gora d.o.o. za lovstvo i turističku agenciju, Plomin, Zagorje bb.

   

Kalendar događanja