Javna nabava - Natječaji - koncesije

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)


 • 27.9.2019.

  Objava Odluke o poništenju postupka

   

  U privitku objavljujemo Odluku o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunelne djelatnost, dimnjačarski poslovi.

   

 • Foto vijesti

  21.5.2015.

  Obavijest o poništenju postupka davanja koncesije komunalne djelatnosti - prijevoz pokojnika

  Poništava se postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - prijevoza pokojnika, na području Općine Kršan, provedenog temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti - prijevoz pokojnika na području Općine Kršan, objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 10. veljače 2015. godine, broj objave 2015/S 01K–0005305.
 • Foto vijesti

  10.2.2015.

  Objava obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – prijevoza pokojnika na području Općine Kršan

  Dana 10. veljače 2015. godine u Oglasniku javne nabave RH objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge - obavljanje komunalne djelatnosti – prijevoz pokojnika na području Općine Kršan.Obavijest, kao i ostalu dokumentaciju možete preuzeti u privitku.

  Rok za dostavu ponuda (koji je ujedno i datum određen za otvaranje ponuda) je 16. ožujka 2015. godine, 16:00 sati.
 • Foto vijesti

  13.6.2014.

  Objava obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - dimnjačarskih poslona na području Općine Kršan

  Dana 13. lipnja 2014. godine u Oglasniku javne nabave objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra -  obavljanje komunane djelatnosti - dimjačarski poslova na području Općine Kršan.

   Obavijest, kao i ostalu dokumentaciju možete preuzeti u privitku.

Kalendar događanja