Javne rasprave

 • 12.11.2021.

  Objava Javne rasprave o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

  Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne Novine'' br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 03/21) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 351-01/21-01/1, URBROJ: 2144/04-01/1-21-44 od 12. studeni 2021. godine, nositelj izrade Općina Kršan, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, objavljuje

   J A V N U   R A S P R A V U

  o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

   

  1. Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan. Prijedlog VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan, kojeg je izradila tvrtka URBAN PLAN j.d.o.o. Pula, Kašćuni 1, Pula, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom KLASE: 351-01/21-01/1, URBROJ: 2144/04-01/1-21-44 od 12. studeni 2021. godine.

  2. Javna rasprava održati će se u trajanju od 15 (petnaest) dana, u razdoblju od 22. studeni  2021. godine do 06. prosinca 2021. godine.

   3. Prijedlog Plana biti će izložen na javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, radnim danom od 11:00 do 14:00 sati uz pridržavanje preporuka Stožera civilne zaštite RH glede mjera zaštite od pandemije koronavirusa. Uvid u Prijedlog Plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama Općine Kršan www.krsan.hr.

  4. Nositelj izrade i izrađivač Plana održati će javno izlaganje Prijedloga Plana radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Plana  dana 01. prosinca 2021. godine (srijeda) s početkom u 16:00 sati i to putem livestream servisa, sukladno preporuci Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Livestream servis omogućuje sudjelovanje javnosti javnom izlaganju, a pristup je preko linka, koji će se objaviti na mrežnim stranicama Općine Kršan na dan javnog izlaganja.

  5. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 06. prosinca 2021.godine (ponedjeljak).

  6. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu je sa člankom 100. Zakona o prostornom uređenju, na slijedeći način:

  ·         da imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog plana

  ·    da postavljaju pitanja putem livestream servisa o predloženim rješenjima za vrijeme javnog izlaganja

  ·         da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja

  ·    da upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

  7.  Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 • 3.2.2021.

  Obavijest o provođenju javnog izlaganja o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna PPUOK

   

   Objavljujemo pozivnicu za javno izlaganje u aplikaciji ZOOM.

  Podaci kako bi se svi zainteresirani mogli uključiti su sljedeći:

  _________________________________________________________________

   

  Tema: Općina Kršan, javno izlaganje

  Vrijeme: Feb 3, 2021 16:00

  Join Zoom Meeting

  https://zoom.us/j/96764792000?pwd=bWpzL0Z2eXZDQ2lhRGhidm1HcUZlZz09

  Meeting ID: 967 6479 2000

  Passcode: 010181

  ___________________________________________________________________________
 • 25.1.2021.

  Obavijest o provođenju javne rasprave o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna PPUOK

   

  OBAVIJEST

  O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU

  VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRŠAN

   

  Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne Novine'' br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) objavljuje se javna rasprava o

  Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

 • 25.10.2019.

  Ovjava Javne rasprave o Prijedlogu I. ID UPU naselja Potpićan

   

  Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne Novine'' br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Potpićan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/19, 10/19) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 350-01/18-01/11, URBROJ: 2144/04-01/1-19-42 od 22. listopada 2019. godine, nositelj izrade Općina Kršan, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, objavljuje:

                              

                                      J A V N U   R A S P R A V U

      o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Potpićan             

  1. Objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU I. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA POTPIĆAN.

  2. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Potpićan, kojeg je izradila tvrtka URBIS d.o.o. Flanatička ulica 25, Pula, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom KLASE: 350-01/18-01/11, URBROJ: 2144/04-01/1-19-42 od 22. listopada 2019. godine.

  3. Javna rasprava održati će se u trajanju od 15 (petnaest) dana, u razdoblju od 04. studeni  2019. godine do 18. studeni 2019. godine.

   4. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Potpićan  biti će izložen na javni uvid u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, radnim danom od 10:00 do 14:00 sati.

  5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Potpićan biti će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Kršan na adresi www.krsan.hr.

  6. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Potpićan održati će se za sve zainteresirane dana 11. studeni 2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 16:00 sati u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan.

  7. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Potpićan mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 18. studeni 2019. godine (ponedjeljak).

  8. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu je sa člankom 100. Zakona o prostornom uređenju.

  9.  Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 • 19.9.2018.

  Objava Izvješća o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Radna zona Kršan Istok 2

   

  Temeljem članka 102. stavak (3) Zakona o prostornom uređenju (''Narodne Novine'' br. 153/13, 65/17) objavljujemo Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Radna zona Kršan Istok 2.

   

Arhiva: |<12 3 4> >|

Kalendar događanja