Javne rasprave

 • 16.11.2015.

  Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stare staze

  Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne Novine'' br. 153/13), Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stare staze (Službeno glasilo Općine Kršan br. 06/15) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/15-01/11, URBROJ: 2144/04-01-15-34 od 13. studeni 2015. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje: 

  J A V N U   R A S P R A V U

  o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna

  Urbanističkog plana uređenja Stare staze

  1. Objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA STARE STAZE.

  2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stare Staze, kojeg je izradila tvrtka URBANISTICA d.o.o. Đorđićeva 5, Zagreb, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom KLASE: 022-04/15-01/11 URBROJ: 2144/04-01-15-34 od 13. studeni 2015. godine.

  3. Javna rasprava održati će se u trajanju od 8 (osam) dana, u razdoblju od 02. prosinca 2015. godine do 09. prosinca 2015. godine.

  4. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stare Staze biti će izložen na javni uvid u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, radnim danom od 10:00 do 14:00 sati.

  5. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stare Staze biti će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Kršan na adresi www.krsan.hr.

  6. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stare Staze održati će se za sve zainteresirane 07. prosinca 2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 15:00 sati u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan.

  7. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stare Staze mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 09. prosinca 2015. godine (srijeda).

  8. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu je sa člankom 100. Zakona o prostornom uređenju.

  9.  Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

   

 • 16.11.2015.

  Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Fonovići

   Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne Novine'' br. 153/13), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Fonovići (Službeno glasilo Općine Kršan br. 09/15) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/15-01/11, URBROJ: 2144/04-01-15-35 od 13. studeni 2015. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje: 

   

  J A V N U   R A S P R A V U

  o Prijedlogu

  Urbanističkog plana uređenja Fonovići

  1. Objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA FONOVIĆI.

  2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Fonovići, kojeg je izradila tvrtka URBANISTICA d.o.o. Đorđićeva 5, Zagreb, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom KLASE: 022-04/15-01/11 URBROJ: 2144/04-01-15-35 od 13. studeni 2015. godine.

  3. Javna rasprava održati će se u trajanju od 30 (trideset) dana, u razdoblju od 25. studenog 2015. godine do 24. prosinca 2015. godine.

  4. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Fonovići biti će izložen na javni uvid u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, radnim danom od 10:00 do 14:00 sati.

  5. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Fonovići biti će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Kršan na adresi www.krsan.hr.

  6. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Fonovići održati će se za sve zainteresirane 07. prosinca 2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 16:00 sati u dvorani iznad restorana Riva u Plomin Luci.

  7. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Fonovići mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 24. prosinca 2015. godine (četvrtak).

  8. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu je sa člankom 100. Zakona o prostornom uređenju.

  9.  Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 • 16.11.2015.

  Javna rasprava o Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Donadići

  Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne Novine'' br. 153/13), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Donadići (Službeno glasilo Općine Kršan br. 10/14) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/15-01/11, URBROJ: 2144/04-01-15-37 od 13. studeni 2015. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje: 

  J A V N U   R A S P R A V U

  o Prijedlogu

  Urbanističkog plana uređenja Donadići

  1. Objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DONADIĆI.

  2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Donadići, kojeg je izradila tvrtka URBANISTICA d.o.o. Đorđićeva 5, Zagreb, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom KLASE: 022-04/15-01/11 URBROJ: 2144/04-01-15-37 od 13. studeni 2015. godine.

  3. Javna rasprava održati će se u trajanju od 30 (trideset) dana, u razdoblju od 25. studenog 2015. godine do 24. prosinca 2015. godine.

   4. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Donadići biti će izložen na javni uvid u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, radnim danom od 10:00 do 14:00 sati.

  5. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Donadići biti će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Kršan na adresi www.krsan.hr.

  6. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Donadići održati će se za sve zainteresirane 07. prosinca 2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u dvorani iznad restorana Riva u Plomin Luci.

  7. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Donadići mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 24. prosinca 2015. godine (četvrtak).

  8. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu je sa člankom 100. Zakona o prostornom uređenju.

  9.  Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 • 16.11.2015.

  Javna rasprava o Prijedlogu Urbaniostičkog plana uređenja Baći

  Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne Novine'' br. 153/13), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Baći (Službeno glasilo Općine Kršan br. 09/15) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/15-01/11, URBROJ: 2144/04-01-15-36 od 13. studeni 2015. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje: 

  J A V N U   R A S P R A V U

  o Prijedlogu

  Urbanističkog plana uređenja Baći

   1. Objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA BAĆI.

  2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Baći, kojeg je izradila tvrtka URBANISTICA d.o.o. Đorđićeva 5, Zagreb, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom KLASE: 022-04/15-01/11 URBROJ: 2144/04-01-15-36 od 13. studeni 2015. godine.

  3. Javna rasprava održati će se u trajanju od 30 (trideset) dana, u razdoblju od 25. studenog 2015. godine do 24. prosinca 2015. godine.

  4. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Baći biti će izložen na javni uvid u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, radnim danom od 10:00 do 14:00 sati.

  5. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Baći biti će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Kršan na adresi www.krsan.hr.

  6. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Baći održati će se za sve zainteresirane 07. prosinca 2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 17:00 sati u dvorani iznad restorana Riva u Plomin Luci.

  7. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Baći mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 24. prosinca 2015. godine (četvrtak).

  8. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu je sa člankom 100. Zakona o prostornom uređenju.

  9.  Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 • 16.11.2015.

  Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Jurasi

  Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine br. 153/13.), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Jurasi (Službeno glasilo Općine Kršan br. 09/15.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/15-01/11, URBROJ: 2144/04-01-15-32 od 13. studenog 2015. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje: 

   

  J A V N U   R A S P R A V U

   

  o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Jurasi

   

   1. Objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA JURASI.

   2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Jurasi, kojeg je izradila tvrtka JURCON PROJEKT d.o.o. Gotalovečka 4a, Zagreb, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom KLASE: 022-04/15-01/11, URBROJ: 2144/04-01-15-32 od 13. studenog 2015. godine.

   3. Javna rasprava održati će se u trajanju od 30 (trideset) dana, u razdoblju od 24. studenog 2015. godine do 23. prosinca 2015. godine.

    4. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Jurasi biti će izložen na javni uvid u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, radnim danom od 10:00 do 14:00 sati.

   5. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Jurasi biti će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Kršan na adresi www.krsan.hr.

   6. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Jurasi održati će se za sve zainteresirane 30. studenog 2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 16:00 sati u dvorani iznad restorana Riva u Plomin Luci.

   7. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Jurasi mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 23. prosinca 2015. godine (srijeda).

  8. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu je sa člankom 100. Zakona o prostornom uređenju.

   9.  Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

   

Arhiva: |<<1 2 34> >|

Kalendar događanja