Javne rasprave

 • 16.11.2015.

  Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Suha marina Plomin

  Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine br. 153/13.), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Suha marina Plomin (Službeno glasilo Općine Kršan br. 09/15.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/15-01/11, URBROJ: 2144/04-01-15-33 od 13. studenog 2015. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje: 

   

  J A V N U   R A S P R A V U

   

  o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Suha marina Plomin

   

  1. Objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SUHA MARINA PLOMIN. 

  2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Suha marina Plomin, kojeg je izradila tvrtka PLANIUM d.o.o. Rastočine 6, Rijeka, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom KLASE: 022-04/15-01/11, URBROJ: 2144/04-01-15-33 od 13. studenog 2015. godine. 

  3. Javna rasprava održati će se u trajanju od 30 (trideset) dana, u razdoblju od 24. studenog 2015. godine do 23. prosinca 2015. godine. 

  4. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Suha marina Plomin biti će izložen na javni uvid u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, radnim danom od 10:00 do 14:00 sati. 

  5. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Suha marina Plomin biti će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Kršan na adresi www.krsan.hr

  6. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Suha marina Plomin održati će se za sve zainteresirane 01. prosinca 2015. godine (utorak) s početkom u 16:00 sati u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan. 

  7. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Suha marina Plomin mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 23. prosinca 2015. godine (srijeda).

  8. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu je sa člankom 100. Zakona o prostornom uređenju.

  9.  Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 • 29.10.2015.

  Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pristav

  Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne Novine'' br. 153/13), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pristav (Službeno glasilo Općine Kršan br. 06/15) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/15-01/10, URBROJ: 2144/04-01-15-49 od 28. listopada 2015. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje: 

  JAVNU   RASPRAVU

  o Prijedlogu Izmjena i dopuna

  Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pristav

   

           1. Objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA PRISTAV.

   2. Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pristav, kojeg je izradila tvrtka MODUS d.o.o. Argonautska 3, Pula, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom KLASE: 022-04/15-01/10, URBROJ: 2144/04-01-15-49 od 28. listopada 2015. godine.

   3. Javna rasprava održati će se u trajanju od 8 (osam) dana, u razdoblju od 09. studenog 2015. godine do 16. studenog 2015. godine.

    4. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pristav biti će izložen na javni uvid u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, radnim danom od 10:00 do 14:00 sati.

   5. Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pristav biti će objavljen i na web stranicima Općine Kršan na adresi www.krsan.hr.

   6. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pristav održati će se za sve zainteresirane 09. studenog 2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 16:00 sati u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan.

   7. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pristav mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 16. studenog 2015. godine (ponedjeljak).

   8. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu je sa člankom 100. Zakona o prostornom uređenju.

   9.  Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Arhiva: |<<1 2 3 4 >|

Kalendar događanja