Korisne informacije

Matični ured

Ured državne uprave u istarskoj županiji

Ispostava Labin

Matični ured Potpićan

Adresa: Potpićan bb

Tel: +385(0)52 / 867-848 i 052/207541

Uredovno radno vrijeme za prijam stranaka: srijeda od 8:30 do 11:30

Kalendar događanja