Natječaji

 • 4.6.2014.

  Poziv kandidatima za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

  Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme u  Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan objavljuje

   

   POZIV ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA

  I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

   

   Kandidati pozvani na pismeno testiranje (navedeni pod točkom I. ovog Poziva) trebaju pristupiti dana 10. lipnja 2014. godine (utorak) do 15,30 sati u zgradu Općine Kršan, Blaškovići 12, prizemlje, ispred prostorije općinske vijećnice u Kršanu.

  Cijeli tekst Poziva se nalazi u privitku.

 • 22.5.2014.

  Obavijest o objavi Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan

  Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan objavljuje

   

  O G L A S

   za prijam u službu na određeno vrijeme

  u Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan

   

  Za sljedeća radna mjesta:

   1. Viši referent za urbanizam graditeljstvo i komunalne poslove u Odsjeku za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan

   2. Viši upravni referent u Odsjeku za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan

   Oglas i i Opis poslova se nalaze u privitku.

 • Foto vijesti

  15.4.2014.

  Javni poziv za zakup na području Općine Kršan – 15. travnja 2014.

  Agencija za poljoprivredno zemljište raspisala je 15. travnja 2014., sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 39/13), javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH na području Općine Kršan.

   

    Sudionik Javnog poziva može biti fizička ili pravna osoba koja je do isteka roka za podnošenje ponuda platila sve dospjele obveze s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i protiv koje se ne vode postupci radi predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

   

  Sudionik Javnog poziva ostvaruje pravo prvenstva za zakup za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH na temelju ostvarenog najvišeg zbroja bodova od mogućih 100 bodova:

   

  a) Gospodarski program, do 60 bodova,

  b) dosadašnji posjednik ako je u mirnom posjedu temeljem valjano provedenog natječaja, 20 bodova,

  c) visina ponuđene zakupnine, do 20 bodova, proporcionalno u rasponu od početne do dvostruke početne zakupnine.

   

  Ako je više osoba izjednačeno po broju bodova i ponuđenoj zakupnini, najpovoljniji ponuditelj utvrđuje se javnim nadmetanjem sukladno Pravilniku o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zakup i zakup za ribnjake („Narodne novine“ broj 120/13).

   

  Za stručnu pomoć oko ispunjavanja obrazaca Gospodarskog programa poljoprivrednici se mogu obratiti u najbliži ured Savjetodavne službe.

  Prije ispunjavanja obrazaca Gospodarskog programa predlažemo da se detaljno prouče Upute za ispunjavanje Gospodarskog programa i Uredba o načinu vrednovanja gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 66/13).

   

  Rok za dostavu ponude je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ovog Javnog poziva na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.

   

 • Foto vijesti

  3.4.2014.

  Objava Oglasa o prodaji vozila

  Temeljem Zaključka Općinskog načelnika od 26. ožujka 2014. godine Povjerenstvo za provođenje usmenog javnog nadmetanja objavljuje

  OGLAS o prodaji vozila u vlasništvu Općine Kršan putem usmenog javnog nadmetanja.

  Predmet nadmetanja je osobni automobil Volkswagen Golf (Golf III.), a sve detalje nadmetanja možete pogledati u privitku.

 • 27.2.2014.

  NATJEČAJ za davanje u najam stana u vlasništvu Općine Kršan

  Daje se u najam stan u vlasništvu Općine Kršan, koji se nalazi u naselju Purgerija Čepić, na adresi: Purgerija Čepić br.2,  prvi kat, površine 53,80 m2, a sastoji se od kuhinje sa dnevnim boravkom, jedne sobe i  kupaone,iznos mjesečne najamnine je 322,80 kn, Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje stana u najam ima državljanin Republike Hrvatske koji ima neprekidno zadnjih 10 godina prebivalište na području Općine Kršan ako:

  - on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju stan ili kuću u vlasništvu ili

  suvlasništvu na području Republike Hrvatske i u inozemstvu,

  - on ili članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu ne koriste odgovarajući stan u vlasništvu Općine Kršan, druge jedinice lokalne samouprave ili RH,

  - on ili članovi obiteljskog domaćinstva nisu se doveli u nepovoljni stambeni status prodajom ili darovanjem stana, kuće ili suvlasničkog dijela stana ili kuće,

  - on ili članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju nepodmirena dugovanja prema Općini Kršan.

  Rok za podnošenje zahtjeva – prijave na ovaj natječaj iznosi 15. dana od dana njegove objave na oglasnoj ploči Općine Kršan i WEB stranici Općine Kršan, te objavi obavijesti u Glasu Istre. Zahtjevi te potrebne izjave podnose se na propisanim obrascima (koji se mogu podignuti u Općini Kršan ili preuzet na WEB stranici Općine Kršan) putem pošte preporučeno, na adresu: Općina Kršan, Blaškovići 12, 52 232 Kršan, sa naznakom: „prijava na natječaj za dodjelu stana“ ili se predaju neposredno u općinskom sjedištu, u pisarnicu Općine Kršan, soba br. 3.

  Tekst natječaja, obrazac zahtjeva, obrasci sa izjavom, nalaze se u privitku.

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10> >|
Natječaji

Kalendar događanja