Natječaji

 • 24.11.2020.

  Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

   

  Sukladno članku 20. i  22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan - Administrativni tajnik/ca u Odsjeku za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, objavljuje na WEB stranici Općine Kršan / oglasnoj ploči Općine Kršan Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

 • 12.11.2020.

  Objava Oglasa za prijem u službu na određeno vrijeme, administrativni tajnik/ca

  Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan objavljuje Oglas  za prijam u službu na određeno vrijemeu Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan na radno mjesto: 1. Administrativni tajnik/ca u Odsjeku za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan.

  Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose u roku od 8 dana od objave  oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na adresu: Općina Kršan, Jedinstveni upravni odjel, s naznakom: «Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme», 52232 Kršan, Blaškovići 12, bez obzira na način dostave. Rok prijave na oglas je zaključno sa  20.  studeni 2020. godine.

 • Foto vijesti

  15.10.2020.

  Objava Natječaja za dodjelu stipendija u školskoj – studijskoj 2020./2021. godini.

   

  Općina Kršan objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj – studijskoj  2020./2021. godini. Natječaj je otvoren 15 dana, tj. do 30. listopada 2020. godine.

   Također se obavještavaju učenici i studenti korisnici stipendija Općine Kršan da u naprijed navedenom roku dostave dokaze radi nastavka isplate stipendija.

   Za sve ostale informacije možete se obratiti na broj telefona: 052 / 378 – 222.

   

  U privitku se nalazi:

  1. Zaključak

  2. Natječaj za dodjelu stipendija

   

  Dokumentacija za dodjelu novih stipendija:

  1. Obrazac prijave za učenike,

  2. Obrazac prijave za studente,

  3. Izjava da se ne prima stipendija po drugoj osnovi

  4. Izjava/privola

   

  Dokumentacija za nastavak isplate stipendija:

  1. Obrazac prijave za nastavak isplate učeničkih/studentskih stipendija

  (Za nastavak isplate stipendija dokumentacija se može dostaviti i putem elektroničke pošte, na e-mail Općine Kršan: opcina-krsan@pu.t-com.hr  )

 • Foto vijesti

  16.7.2020.

  Objava Javnog natječaja za prijam u službu, Viši stručni suradnik - komunalni redar

   

  Općina Kršan objavljuje Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstven upravni odjel Općine Kršan, Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, na radno mjesto: Viši stručni suradnik - komunalni redar - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvavezni probni rok od tri mjeseca.

  Rok prijave na natječaj je zaključno sa 23. srpnja 2020.g.

 • 17.6.2020.

  Objava natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kršan

  Temeljem Odluke Općinskog vijeća OPćine Kršan od 01. lipnja 2020. godine objavljujemo Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kršan u k.o. Plomin, Kožljak, Letaj i Kršan.

  Posljednji dan prijave na natječaj je 25. lipnja 2020. godine.

Arhiva: |<<1 2 34 5 6 7 8 9 10> >|
Natječaji

Kalendar događanja